– Raskest å utvikle apps til Android

Konklusjon i fersk utviklerundersøkelse.

– Raskest å utvikle apps til Android
Det er mange faktorer som spiller inn på tiden det tar å lage mobilapplikasjoner. Gode utviklerverktøy er blant disse. Bildet viser Android Developer Tools for Eclipse. Bilde: android.com

I blant får man høre at det store og varierte utvalget av Android-enheter og -versjoner gjør at det er vanskeligere og mer tidkrevende å utvikle applikasjoner til Android enn til plattformer som iOS og Windows Phone, hvor mangfoldet er betydelig mindre. Kildene til de fleste av disse uttalelsene, er enkeltutviklere som forteller om egne erfaringer og preferanser. Det er ikke nødvendigvis slik at deres syn egentlig er representativt for alle app-utviklere med erfaring fra flere plattformer.

Evans Data Corporation har denne uken kommet med en rapport basert på en global undersøkelse hvor 464 applikasjonsutviklere har svart på en mengde spørsmål relatert til mange ulike sider ved applikasjonsutvikling og -utgivelse. Rapporten er på mer enn 200 sider og koster penger.

Men i pressemeldingen om rapporten presenterer Evans Data svarene på et spørsmål som ligger tett opptil temaet denne saken innledes med, nemlig hvor mye tid utviklerne bruker på å lage applikasjoner til de ulike mobil- og nettbrettplattformene.

I pressemeldingen heter det at 41 prosent av utviklerne som utvikler for Android sier at deres typiske applikasjon tar en måned eller mindre å utvikle. Tilsvarende tall blant iOS- og Windows Phone-utviklerne er henholdsvis 36 og 34 prosent.

Uklare tall

Uten å ha tilgang til hele rapporten bør man nok være forsiktig med å konkludere for mye basert på kun dette. Tallene kan like gjerne bety at disse Android-utviklerne snitt lager enklere applikasjoner enn de som utvikler for de to andre plattformene. Men Evans Data innleder pressemeldingen med at det tar mindre tid å utvikle til Android-plattformen enn til både iOS og Windows Phone. Det er dog uklart om denne konklusjonen kun er basert på tallene over, eller om rapporten også har andre tall som underbygger det samme.

I pressemeldingen skriver Evans Data også at testing og debugging er det som tar mest tid ved applikasjonsutvikling, nesten uavhengig av plattform. Unntakene er Firefox OS og Tizen, hvor applikasjonsutviklerne faktisk bruker mer tid på selve kodingen enn på testingen. Begge er fortsatt umodne plattformer hvor tilgangen på gode og tilpassede utviklingsverktøy trolig er begrenset.

Området hvor Android-utvikling skiller ut på en negativ måte, er andelen av utviklingstiden som brukes på optimalisering av ytelse og brukergrensesnitt. Billigtelefoner med svakmaskinvare, mange ulike skjermstørrelser og leverandørspesifikke brukergrensesnitt kan være årsaker til dette. Men totaltiden som brukes på utviklingen er likevel lavere enn for de andre plattformene, skal vi tro Evans Data.

Nettbrett

I rapporten konkluderes det nå med Android er den nettbrettplattformen som tiltrekker seg flest utviklere. 84 prosent av de spurte utvikler for Android-nettbrett, mens tilsvarende tall for iOS og Windows er henholdsvis 62 og 52 prosent. Som tallene viser, er det mange utviklere som lager applikasjoner til flere av disse plattformene.

De fleste av disse utviklerne forholder seg til enheter med ulike skjermstørrelser når de lager applikasjoner. Det er noe uklart om det med dette menes både smartmobiler og nettbrett, eller bare nettbrett (eller smartmobiler) med forskjellig skjermstørrelse. Trolig er begge deler relevant, men forskjellene mellom nettbrett og smartmobiler er unektelig større enn forskjellene innenfor hver av produktklassene.

Uansett oppgir 74 prosent at de emulerer ulike skjermstørrelse før applikasjonene leveres. 72 prosent oppgir at mer enn hver fjerde av applikasjonene deres er designet for flere skjermstørrelser.

– Det å sikte mot flere skjermstørrelser er definitivt veien å gå, sier Janel Garvin, CEO i Evans Data Corporation, i pressemeldingen.

– Fordelen ved at dine applikasjoner kan kjøres på tvers av hele skalaen med enhetstyper, er innlysende. Selv om det er vanskeligheter forbundet med synkronisering på tvers av enhetstypene, og innen spekteret av grafikkegenskapene som støttes av ulike skjermer, så er fordelen fortsatt større enn anstrengelsene, mener Garvin.

Det er mulig å få tilgang til noe mer informasjon om flere av de nevnte temaene ved å registrere seg hos Evans Data på denne siden.

    Les også:

Les mer om: