Råsterk medieallianse vil lage nettleksikon

Cappelens forslag til statens nettleksikon er mye billigere enn Kunnskapsforlagets. Sammen med blant annet NRK og Schibsted tilbyr Cappelen staten en multimediebasert løsning. - Denne oppgaven er for stor for én aktør alene, sier forlagssjef Sindre Guldvog (bildet).

Å lage et statlig nettleksikon - eller en såkalt nasjonal kunnskapsbase - er en omfattende prosess. Kunnskapsforlaget leverte i går sitt forslag til Kulturdepartementets anbudskonkurranse.

Men Kunnskapsforlaget var ikke den eneste søkeren. Administrerende direktør i Cappelen, Sindre Guldvog, mener en nasjonal kunnskapsbase er et så omfattende prosjekt at ingen aktør kan gjøre det alene.

Cappelen har gått sammen med fire andre medieaktører i sitt forslag. NRK, Schibsted Multimedia, Det Norske Samlaget og Nasjonalbiblioteket.

NRK skal bidra med sitt enorme lyd- og billedarkiv, Schibsted skal bidra med sine tekst- og billedarkiver (Atekst og ScanPix), Det Norske Samlaget skal bidra med å lage en parallellutgave til nynorsk, samt skaffe nytt stoff om nynorsk skriftkultur.


Cappelen skal selv bidra med sin leksikon-base (en utvidet utgave av Caplex), ordbok, krigsleksikon, litteraturhistorie og kart. Dersom forslaget vinner anbudskonkurransen vil disse fire aktørene slå seg sammen og danne et eget selskap for å utvikle, lansere og oppdatere den nasjonale kunnskapsbasen.

Nasjonalbiblioteket skal drifte kunnskapsbasen.


Hele forslaget er beregnet å koste 43,9 millioner i løpet av en toårsperiode. Anbudet har en årlig kostnad på 21,9 millioner, mens Kunnskapsforlaget har beregnet prislappen på sin løsning til 27 millioner i årlige kostnader.

- Vi har levert et anbud som vil gi brukerne et unikt lærings- og kunnskapsverktøy. Dette blir ytterligere forsterket av et nettverk med samarbeidende ressurser, slik som Nynorsk Kultursentrum og Statistisk sentralbyrå, som har sagt seg villige til å bidra til å bygge opp den nasjonale kunnskapsbasen. Aldri tidligere har så sterke aktører gått sammen for å utvikle og drifte en så omfattende digital base av nasjonal karakter. Vårt samarbeid gir tyngde, kvalitet og utviklingsmuligheter for kunnskapsbasen, også utover den toårige prøveperioden, sier Guldvog.

Til toppen