Råsterk medieallianse vil lage nettleksikon

Cappelens forslag til statens nettleksikon er mye billigere enn Kunnskapsforlagets. Sammen med blant annet NRK og Schibsted tilbyr Cappelen staten en multimediebasert løsning. - Denne oppgaven er for stor for én aktør alene, sier forlagssjef Sindre Guldvog (bildet).

Cappelens forslag til statens nettleksikon er mye billigere enn Kunnskapsforlagets. Sammen med blant annet NRK og Schibsted tilbyr Cappelen staten en multimediebasert løsning. - Denne oppgaven er for stor for én aktør alene, sier forlagssjef Sindre Guldvog (bildet).

Å lage et statlig nettleksikon - eller en såkalt nasjonal kunnskapsbase - er en omfattende prosess. Kunnskapsforlaget leverte i går sitt forslag til Kulturdepartementets anbudskonkurranse.

Men Kunnskapsforlaget var ikke den eneste søkeren. Administrerende direktør i Cappelen, Sindre Guldvog, mener en nasjonal kunnskapsbase er et så omfattende prosjekt at ingen aktør kan gjøre det alene.

Cappelen har gått sammen med fire andre medieaktører i sitt forslag. NRK, Schibsted Multimedia, Det Norske Samlaget og Nasjonalbiblioteket.

NRK skal bidra med sitt enorme lyd- og billedarkiv, Schibsted skal bidra med sine tekst- og billedarkiver (Atekst og ScanPix), Det Norske Samlaget skal bidra med å lage en parallellutgave til nynorsk, samt skaffe nytt stoff om nynorsk skriftkultur.


Cappelen skal selv bidra med sin leksikon-base (en utvidet utgave av Caplex), ordbok, krigsleksikon, litteraturhistorie og kart. Dersom forslaget vinner anbudskonkurransen vil disse fire aktørene slå seg sammen og danne et eget selskap for å utvikle, lansere og oppdatere den nasjonale kunnskapsbasen.

Nasjonalbiblioteket skal drifte kunnskapsbasen.


Hele forslaget er beregnet å koste 43,9 millioner i løpet av en toårsperiode. Anbudet har en årlig kostnad på 21,9 millioner, mens Kunnskapsforlaget har beregnet prislappen på sin løsning til 27 millioner i årlige kostnader.

- Vi har levert et anbud som vil gi brukerne et unikt lærings- og kunnskapsverktøy. Dette blir ytterligere forsterket av et nettverk med samarbeidende ressurser, slik som Nynorsk Kultursentrum og Statistisk sentralbyrå, som har sagt seg villige til å bidra til å bygge opp den nasjonale kunnskapsbasen. Aldri tidligere har så sterke aktører gått sammen for å utvikle og drifte en så omfattende digital base av nasjonal karakter. Vårt samarbeid gir tyngde, kvalitet og utviklingsmuligheter for kunnskapsbasen, også utover den toårige prøveperioden, sier Guldvog.

Til toppen