Raven lansert i Orlando

Kunnskapssuiten Raven er den viktigste nyheten fra Lotus på kunde og pressesamlingen i Orlando. - Ingen toppleder kan unnlate å prioritere kunnskapsforvaltning, sier IBM-sjef John Thompson som overvåker hele arrangementet.

Kunnskapssuiten Raven er den viktigste nyheten fra Lotus på kunde og pressesamlingen i Orlando. - Ingen toppleder kan unnlate å prioritere kunnskapsforvaltning, sier IBM-sjef John Thompson som overvåker hele arrangementet.

Kunnskapsforvaltning er et av de store temaene her på Lotusphere i Orlando. Lotus har definert området som et av sine strategiske mål, ved siden av fortsatt markedsledelse innen gruppevare, distribuert opplæring og forsvar av Domino som plattform for web-applikasjoner.

- Raven er vår egen suite for kunnskapsforvaltning, sa toppsjef i Lotus, Jeff Papows, i sin åpningstale.
- Raven vil også omfatte distribuert opplæring.

Det norrøne opphavet til betegnelsen Raven er åpenbar, uten at det ble nevnt verken i åpningstalene eller på pressekonferansen etterpå. Som kjent holdt Odin seg à jour med alt som foregikk i verden gjennom sine to ravner Hugin og Munin.

Ifølge Lotus handler kunnskapsforvaltning om tre forhold: Folk, steder og ting. Kunnskapsforvaltning overfor folk handler om å være bevisst andres kompetanse og ekspertise, å raskt kunne finne fram til medarbeidere som kan være behjelpelige med å løse konkrete oppgaver. Steder forstås som samlingsplasser for virtuelle fellesskap, med redskap for alt fra møter til samarbeidende applikasjoner. Ting har med innhold å gjøre, om å strukturere informasjonen som skapes i løpet av virksomhetens daglige drift.
Les fra første dag på Lotusphere:
8,5 millioner nye Notes-brukere i fjerde kvartal
Tre typer klienter for Notes
Øyeblikksmeldinger integreres i Notes-klienten
Raven lansert i Orlando
Et vell av produktnyheter fra Lotus

Kunnskapsforvaltning er en maktpåliggende strategi som gir en vesentlig fordel i konkurransesamfunnet. Du trenger det blant annet for å krysse e-streken ("e-line") som skiller de som har forretningen online fra de som ikke har det.

Papows trakk en interessant sammenlikning med online auksjonarius eBay og den tradisjonsrike britiske Sotheby.

- I fjor hadde eBay en omsetning på 125 millioner dollar mot Sothebys 1,9 milliarder dollar. Men skillet i markedsverdi viser følgene av hvilken side av e-streken du står på. eBay er vurdert til 17 milliarder dollar, mot 1,7 milliarder dollar for Sotheby.

Det dette betyr, er at hvis du ikke krysser e-streken selv, vil en eller annen nykomling til din bransje gjøre det i stedet. Da hjelper det ikke med et etablert varemerke og en solid kunnskapsbase. Krysser du derimot e-streken selv, vil du finne at ikke noe annet sted kan du få mer ut av et etablert varemerke og en solid kunnskapsbase. Papows mener dette forholdet er en beveggrunn for sammenslåingen av AOL og Time Warner.

Papows nestkommanderende Mike Zisman kom med en interessant presisering i sin videreføring av Papows åpningstale. Zisman pekte på at kunnskapsforvaltning handler vesentlig om å vite hva du vet, det vil si vite hvem som kan hva ("folk"), hva slags kunnskap som er tilgjengelig hvor ("ting"), og hvor du skal gå for å hente den ("steder").

En annen ledende sersjant, Cliff Reeves hadde denne formuleringen:

- Kunnskapsforvaltning skal frigjøre deg fra aha-opplevelser gjennom tilfeldige samtaler med tilfeldige medarbeidere. Den skal få aha-opplevelsene til å skje strukturert og systematisk.

Demonstrasjonen av Raven gikk veldig mye ut på bruken av personlige portaler hos ledende medarbeidere, der "kunnskapsvinduer" legges ut på strukturerte sider innen Notes-klienten. Her er ikke bare e-post og avtalebok, men også vinduer der aktuelle nyheter trekkes fra en rekke interne kilder, ved hjelp av spesielt tilrettelagte agenter. En egen side i Lotus' egen interne kunnskapsforvalter er døpt "nyheter". Der er også web-basert informasjon tilgjengelig, for eksempel nyheter fra CNN og interessante børsnoteringer.

Kunnskapsagenten i Raven er døpt "discovery". Idéen er at kunnskap om dokumenter og folk innen organisasjonen må oppdateres automatisk. Det trenges et søkbart kunnskapskart som graderer treffene innen folk og dokumenter etter relevans.

- Du får en slags kontinuerlig oppdatert Yahoo! for din egen organisasjon, forklarte Reeves.

Raven trekker veksler på funksjonalitet fra Lotus-produkter som Sametime og Quickplace. Sametime brukes for å forenkle kontakten mellom folk. Quickplace brukes for raskt å kunne opprette et samarbeidsforum mellom folk som har bestemt kompetanse og som er valgt til å delta i et prosjekt der denne kompetansen kommer til nytte. I praksis dreier det seg om et internt nettsted med egen medlemsliste og egne dokumenter, samt oversikter over oppgaver med både utøvere, ansvarlige og frister.

Quickplace brukes også til å opprette et nettsted utenfor den interne brannmuren beregnet på å brukes av fellesskapet som oppstår når det etableres et samarbeid mellom en intern prosjektgruppe og en ekstern kunde eller partner. Det som foregår her trekkes også inn under Ravens kunnskapsforvaltning.

Under pressekonferansen ble det stilt spørsmål om hva partnerne som hadde spesialisert seg innen kunnskapsforvaltning på Domino-plattformen skulle gjøre, nå da Lotus kommer med en egen spesialisert applikasjon. Både Jeff Papows og John Thompson engasjerte seg for å forklare at Raven ikke er en applikasjon men en plattform eller et rammeverk som må bygges videre på dersom den skal ha noen praktisk verdi innen en organisasjon.

- Lotus trekker et skille mellom infrastruktur og løsninger. Den virkelige verdien for kundene er løsningene. Lotus lager en infrastruktur som er felles og konsistent. Partnerne lager løsningene, sa Thompson.

Raven betyr ellers mye for Lotus i forhold til ASP-markedet ("application service provider", altså utleie av programvare) som selskapet betrakter som svært viktig. Lotus ser på ASP som en kanal. Forutsetningen er at Raven gir et godt forretningsgrunnlag for ASP-ene.

Til toppen