Razorfish Norge må slankes likevel

Flere ansatte ved Norgeskontoret av Internett-konsulenten Razorfish har blitt tilbudt en såkalt "sluttpakke" av administrende direktør Robert Keil (bildet). Nå skal nemlig kontoret slankes og kompetansemiksen justeres.

Flere ansatte ved Norgeskontoret av Internett-konsulenten Razorfish har blitt tilbudt en såkalt "sluttpakke" av administrende direktør Robert Keil (bildet). Nå skal nemlig kontoret slankes og kompetansemiksen justeres.

Robert Keil, administrerende direktør i Razorfish Norge, sa tidligere i februar at han ikke trodde selskapet måtte gå til oppsigelser av ansatte i Norge.

Men det viste seg at det ultrahippe konsulentselskapets Norgeskontor ikke var like uinntagelige for hva som skjer utenfor landets grenser.

I dag vedgår Robert Keil ovenfor digitoday.no at flere av de ansatte har fått tilbud om "pakker." Etter hva digitoday.no erfarer skal dette dreie seg om under ti personer som nå har takket ja til å slutte i selskapet mot en økonomisk kompensasjon.

- Det stemmer. Vi har tilbudt noen av våre ansatte "pakker." Men jeg vil ikke si hvor mange dette dreier seg om, forteller Keil. Etter det digitoday.no har fått informasjon om, er det 12 personer som må gå, men tallet skal ifølge Keil være "under ti."

Grunnen er at man fra globalt hold i selskapet ikke ønsker å investere ytterligere i den tiden som kommer. Aksjekursen i selskapet har falt hardt, sammen med de andre Internett-konsulentselskapene; sparetiltak har vært igangsatt ved flere av kontorene.

Keil sier til digitoday.no at de som fikk tilbud om "pakker" ikke var innenfor den "kompetansesfæren" som selskapet trenger i tiden fremover.

- Ikke misforstå, vi har meget gode ansatte og de som valgte å slutte i selskapet, er meget dyktige folk. Men det er slik at man må ha en annen kompetansemiks i dagens marked, enn det som var tilfellet for 16 måneder siden, sier Keil, som spesielt tenker på forholdet mellom teknologisk og design-kompetanse.

- Vi tror ikke at det vil bli nødvendig med ytterligere nedskjæringer, sier Keil på spørsmål om flere ansatte kan få tilbud om pakker.

Til toppen