Re: Nyhetsindekser

Forrige ukes artikkel om nyhetsindekser skapte endel reaksjoner. I dette leserinnlegget, redegjør nettGuiden for sine synspunkter.

Forrige ukes artikkel om nyhetsindekser skapte endel reaksjoner. I dette leserinnlegget, redegjør nettGuiden for sine synspunkter.

Det er med en viss interesse vi her i nettGuidens redaksjon leser dagens artikkel vedrørende nyhetstjenester på nettet, og de ulike mediers håndtering/standpunkt i den aktuelle debatten.

Med Internett følger det også mange nye muligheter de som er på jakt etter dagsaktuelle nyheter. Problemet er den formidable mengde nyheter som hver dag legges ut på nettet. Ingen nettsurfer har hverken tid, eller råd til å surfe innom alle mediene på nettet - hver dag.

nettGuiden er i dag den som har gått lengst her i landet når det gjelder nyhetsfangst på nettet, og i det halvannet året vi nå har vært på nettet, har vi vært igjennom de fleste av de problemstillinger som digi's artikkel tar opp.

Vi kan egentlig ikke se at de medier som kan føle seg "misbrukt", har noen grunn for å prøve å begrense de muligheter nettet gir i dag.

Så lenge vi holder oss innen de rammebetingelser vi selv har satt, skaper vi trafikk og oppmerksomhet til de ulike kildene. Og, i dagens situasjon, hvor vi nå nærmer oss et tredvetall Norske aviser på Internett, er det en utopi å tro at en gjennomsnitt nettsufer får med seg alle. Når vi da - hver dag- kan sette sammen en presserunde fra riksavisen, lokalavisene, data/nettmediene og en ukeoversikt over nettmagasinene, er dette etter et ønske fra nettbrukerene. Og, det vel de som alle mediene er avhengig av.

Av, den grunn har vi også valgt - i de tilfelle det er mulig - å kun ta med nettmedier som stiller seg positivt til vår form for presentasjon. Tross alt er dette gratisreklame som skaper trafikk.

Hvis enkelte medier surmuler og ikke liker å bli benyttet som kilder, da får de heller lukke tjenesten. Tross alt så er det i dag tusenvis av gode kilder på nettet. Problemet er heller at det er for mange.

Hvilke artikkler vi plukker ut har vi stort sett overlatt til brukerne å avgjøre. I leserundersøkelser de siste månedene overvåket oppslagene for de enklete artikler. Med dette som mal plukker vi ut dagens meny. Men, vi legger nå også inn en peker direkte til kilden, og ikke bare til den enkelte artikkel. Det er da enkelt for brukeren å gå til en utvidet nyhetsoversikt, hvis dette er ønskelig. Men, jeg vil understreke at nettGuiden er politisk uavhengig og ikke sensurer noe stoff ut i fra personlige intresser eller meninger.

Så, vi forsetter vår nyhetsfangst, med god samvittighet.

mvh
Øivind Robbestad
Redaktør nettGuiden
16.10.96


PS. Og, hvor skal grensen gå: Skal søkeverkøyene som Alta Vista nektes å hente inn html-sider hvor det er nyheter? Her kan jo brukeren lese hele nyheten (Open Text), uten å gå til kilden.

Til toppen