Reagerer sterkt på eksklusiv satellittdistribusjon

Canal Digitals konkurrent ViaSat reagerer sterkt på at TV 2 sier nei til å være med på ViaSats programpakke. Nå vil det svensk-eide selskapet melde forholdet inn for Konkurransetilsynet.

I går kom meldingen om at TV 2s datterselskap, Norgeskanalen AS, fusjoneres med Canal Digital Norge AS (se egen sak i høyre marg). Norgeskanalen har til nå, ifølge Canal Digital Norge, distribuert og solgt Satellittkortet til rundt 100.000 nordmenn - et programkort med tilbud om TV 2, NRK 1 og 2 i parabol- og kabel-TV-markedet.

Nå får Canal Digital Norge de eksklusive rettighetene til å distribuere TV 2 både analogt og digitalt. Dette reagerer ViaSat sterkt på.

- Vi synes det virker merkelig at TV 2 som riksdekkende kanal med mandat til å kunne drive rikskringkasting, kun kan velge én enkelt partner på parabolmarkedet. Dette burde det være grunn for Konkurransetilsynet å se nærmere på, mener Einar Brustad, administrerende direktør i MTG-selskapet ViaSat. Han sier til digi.no at de vil gjøre et fremstøt overfor tilsynet etter ferien.

ViaSat er den største kortaktøren på det norske markedet med Modern Times Groups TV3 som norsk hovedpartner og over 200.000 programkort ute blant TV-seerne.

Brustad er enig med Jon Nørstebøen i holdingsselskapet Canal Digitalsom sa til digi.no i går at fusjonen og TV 2s inntreden vil være en fordel for forbrukerne, blant annet fordi det øker kortmassen og tilbudet betydelig. ViaSat-direktøren er imidlertid svært betenkt over at publikum ikke får tilbud om TV 2 i begge de konkurrerende pakkene.

Ifølge Brustad har det vært samtaler mellom TV 2 og ViaSat, og kortaktøren kom med et konkret tilbud til TV 2 om å ligge i pakken. Men i kjølvannet av en samarbeidsavtale mellom TV 2 og Canal Digital i april, var tilbakemeldingen at TV 2 ikke kunne kode seg inn hos ViaSat..

- Det vi reagerer mest på er at TV 2 er i en spesiell monopolsituasjon med sin riksdekkende konsesjon for reklamefinansiert fjernsyn, sier han, og mener det går an å sammenlikne med NRK som ViaSat, ifølge Brustad, stadig forhandler med.

Det er heller ikke klart hva som skjer med de to NRK-kanalene når Norgeskanalen og Canal Digital Norge nå fusjoneres. Programkortet til Norgeskanalen har, som tidligere nevnt, også inneholdt NRK 1 og 2.

- Det ville vært veldig unaturlig hvis NRK hadde sagt at de bare går med oss - og ikke med Canal Digital. Når de nå skal kode på kort, regner jeg med at de vil gjøre det hos begge parter. TV 2 er i en liknende særstilling, mener Brustad.

ViaSat har en mengde kanaler i programpakken , men mangler også TVNorge. Mens TV3 eksklusivt er hos ViaSat, har TVNorge en liknende avtale med Canal Digital. Dette synes Brustad er mye mer naturlig ut fra en lik konkurransesituasjon.

- At TVNorge ikke er hos oss er naturlig ut i fra eiersammensetning og konkurransesituasjonen som er mellom de to satellittkanalene.

Advokat Per Schrader-Nielsen i TV 2 stiller seg uforstående til problemstilingen og sier at dette ikke har vært noe tema i TV 2.

- Dette har jo ingen ting med vår konsesjon og allmennkringkasteroppgave å gjøre. Vi har som oppgave å nå ut til 86 prosent av befolkningen og overgår dette allerede betraktelig. Det vil vel bare være positivt at vi når ut til enda flere mennesker. Som allmennkringkaster skal vi dessuten oppfylle visse kriterier når det gjelder innhold. Så lenge vi oppfyller disse, har ikke dette vært et tema for oss, sier han.

Han innrømmer likevel at kanalen har sendt både en redegjørelse og avtaleutkastet (sendt i går) til Konkurransetilsynet om de nye forholdene. Schrader-Nielsen mener likevel at det ikke ligger noe dramatikk i det. Ifølge advokaten har partene gjort dette uoppfordret:

- Hvis du er stor i et marked, er det naturlig med en redegjørelse. Konkurransetilsynet følger jo med i mediemarkedet, og vi gjør dette i de tilfeller der vi synes det er nødvendig, sier han.

Espen Asheim, administrerende direktør i Canal Digital Norge, mener det heller ikke er noe problem med en eksklusiv avtale.

- Jeg tviler sterkt på om det spiller noen rolle at TV 2 har en riksdekkende konsesjon. Det er jo en jordbasert kanal hvor folk står fritt til å velge distribusjonsmåter, enten det er kabel, parabol eller vanlig antenne. TV-selskapet må stå fritt til å velge distribusjonsformer og profesjonelle distribusjonspartnere, sier Asheim.

Til toppen