Real Player fortsatt klart størst, men Windows Media tar innpå

Windows Media er den overlegent raskest voksende standarden for digitale medier. Siden i sommer har Windows Media vokst med nesten 21 prosent til 13,2 millioner brukere. Real har til sammenlikning vokst med 2,3 prosent til 27,7 millioner brukere.

I løpet av knapt fire måneder har Windows Media gått fra å være en tredjedel av Reals størrelse til å bli halvparten så store. Det er tall fra Nielsen//NetRatings som viser dette.

Nielsen//NetRatings-tallene skriver seg fra november og tar for seg bruk av streaming-programvare "i heimen", altså privatbrukerne.

Analysebyrået opplyser at 2,3 millioner flere brukere nå benytter Windows Media enn ved forrige måling. Totalt var det i november 13,2 millioner privatbrukere i USA som benyttet Windows Media som avspiller av multimedialt innhold fra nettet. I samme periode økte bruken av streaming-software fra Real med 2,3 prosent (cirka 600.000 brukere) til totalt 27,7 millioner brukere.

I en undersøkelse Millward Brown offentliggjorde i forrige uke, uttalte tre av fire brukere at de foretrakk å benytte Windows Media Player 7 fremfor RealPlayer 8 og RealJukebox 8 hovedsakelig fordi de oppfattet brukervennligheten som bedre i Media Player.

Til toppen