Real Player fortsatt klart størst, men Windows Media tar innpå

Windows Media er den overlegent raskest voksende standarden for digitale medier. Siden i sommer har Windows Media vokst med nesten 21 prosent til 13,2 millioner brukere. Real har til sammenlikning vokst med 2,3 prosent til 27,7 millioner brukere.

Windows Media er den overlegent raskest voksende standarden for digitale medier. Siden i sommer har Windows Media vokst med nesten 21 prosent til 13,2 millioner brukere. Real har til sammenlikning vokst med 2,3 prosent til 27,7 millioner brukere.

I løpet av knapt fire måneder har Windows Media gått fra å være en tredjedel av Reals størrelse til å bli halvparten så store. Det er tall fra Nielsen//NetRatings som viser dette.

Nielsen//NetRatings-tallene skriver seg fra november og tar for seg bruk av streaming-programvare "i heimen", altså privatbrukerne.

Analysebyrået opplyser at 2,3 millioner flere brukere nå benytter Windows Media enn ved forrige måling. Totalt var det i november 13,2 millioner privatbrukere i USA som benyttet Windows Media som avspiller av multimedialt innhold fra nettet. I samme periode økte bruken av streaming-software fra Real med 2,3 prosent (cirka 600.000 brukere) til totalt 27,7 millioner brukere.

I en undersøkelse Millward Brown offentliggjorde i forrige uke, uttalte tre av fire brukere at de foretrakk å benytte Windows Media Player 7 fremfor RealPlayer 8 og RealJukebox 8 hovedsakelig fordi de oppfattet brukervennligheten som bedre i Media Player.

Til toppen