RealNetworks krever åpen standard for digital opphavsrett

RealNetworks foreslår en ny standard, XMCL, for håndtering og salg av film og lyd i digital form. MGM, AOL, EMI, IBM og Sun støtter forslaget. Microsoft er ikke med.

I dag skal det være ni ulike systemer for håndtering av digitale rettigheter (DRM for "digital rights management"). Disse systemer skal brukes til formidling av opphavsrettsbeskyttet materiale i digital form over elektroniske nettverk, først og fremst film og lyd, men også skrift og bilde. Systemene er gjensidige inkompatible. Det hemmer markedet både på distribusjons- og kundesiden.

I Los Angeles pågår konferansen "Streaming Media West 2001". RealNetworks Inc benytter anledningen til å foreslå en ny standard, kalt XMCL for "eXtensible Media Commerce Language". Det dreier seg om en utvidelse av XML for å beskrive rettigheter og bruksvilkår knyttet til et opphavsrettsbeskyttet verk i digital form.

Hensikten er å få gjennomslag for en standard som gjør slutt på dagens situasjon der hvert system for håndtering av digitale rettigheter løser dette på sin måte. Forskjellige leverandører kan fortsatt levere konkurrerende systemer, men formen som verket distribueres i skal ikke lenger være avhengig av det systemet distributøren velger. Konkurransen mellom systemleverandørene vil heves fordi brukerne lett vil kunne bytte sitt system, og kundene vil ikke være avhengig av å holde rede på hvilket system som håndterer rettighetene til den filmen, musikken eller e-boka de akter å nyte i øyeblikket.

Initiativet har allerede bred støtte. Sentrale aktører innen IT og medier har meldt seg, blant dem Adobe, AOL Time Warner, Avid Technology, Bertelsmann, ClearChannel, EMI, IBM, IFilm, InterTrust, MGM, Napster, Sony, Sun og Virage.

Microsoft er ikke med på lista. RealNetworks sier Microsoft har fått en henvendelse om XMCL, noe Microsoft avviser. Forholdet mellom de to selskapene er ikke det beste. Rob Glaser forlot Microsoft i 1993 for å stifte sitt RealNetworks, og har utviklet det til å bli en sentral utfordrer til Microsofts voksende innflytelse innen multimedia og underholdning. Forholdet mellom AOL Time Warner og RealNetworks var en viktig faktor da forhandlingene mellom AOL og Microsoft brøt sammen sist lørdag.

RealNetworks sier de vil overgi XMCL til et internasjonalt standardiseringsorgan. Spesifikasjonen kan lastes ned fra selskapets nettsted.

Samtidig lanserer RealNetworks sitt første XMCL-baserte produkt: RealSystem Media Commerce Suite, et komplett system for å sikre at brukere betaler for å få tilgang til nett-distribuert musikk og film. Suiten skal brukes i MusicNet, der RealNetworks deltar sammen med plateselskapene Warner Music Group, EMI og Broadcast Music Incorporated.

Analytikere peker på at mens det på den ene siden er et reelt behov for en standard for å håndtere digital opphavsrett, kan utspillene fra RealNetworks - både XMCL og den nye distribusjonsløsningen - også tolkes som et slag for å isolere Microsoft. Distribusjonsløsningen skal leveres til plattformer som Linux og Mac, samt Internett-bokser og Sony PlayStation.

Microsofts ansvarlige for digitale medier, Will Poole, sier til Wall Street Journal at Microsoft allerede har gått sammen med blant andre Hewlett-Packard og Adobe for å støtte en rettighetsstandard kalt XRML, og at det følgelig kan være tvilsomt om det er behov for XMCL.

Microsoft har brukt den samme konferansen til å kunngjøre et tillegg til Office XP, kalt Producer, et verktøy for å legge lyd, animasjoner og andre effekter inn i PowerPoint-presentasjoner. Ifølge News.Com har Microsoft også sagt de vil begynne å publisere hvordan flere selskaper, blant dem EMI, bruker deres Windows Media Digital Rights Management System.

Til toppen