Red Hat forbereder Linux-klient for vanlige brukere

I sin kommende versjon 8, forbereder Red Hat en Linux-klient tilpasset vanlige brukere, med en komplett pakke applikasjoner.

De siste ukene har Linux-entusiaster godtet seg over flere kilder til kunnskap om den kommende versjon 8 av Red Hat Linux. I går hadde et uavhengig nettsted deler av systemet klar til nedlasting, med Red Hats egne beskrivelser av nyheter. Andre kilder er artikler beregnet på intern bruk som er lagt ut på web, forholdsvis åpenhjertige intervjuer i spesielt interessert fagpresse, og bekjennelser fra en medarbeider som har forlatt Red Hat i protest mot selskapets holdning til de rivaliserende grafiske brukergrensesnittene Gnome og KDE.

Det som er klart fra alt dette, er at Red Hat utvider sin Linux-distribusjon, som hittil har bestått av alternativene "workstation" og "server", med en "personal desktop". Det siste er en enkel installasjon av klient-Linux, med en rekke applikasjoner:
  • OpenOffice-pakken med tekstbehandler, regneark og andre typiske kontorprogrammer
  • Evolution e-post og kalender fra Ximian.
  • nettleseren Mozilla

Applikasjonene formidles gjennom et grafisk brukergrensesnitt, Bluecurve, som stammer fra et oppkjøp Red Hat gjorde i 2000. Hensikten er å gi et felles utseende til applikasjoner på tvers av de rivaliserende standardene Gnome og KDE. For å få dette til overtar Bluecurve visse funksjoner fra KDE. Det har fått KDE-utvikler Bernhard "Bero" Rosenkraenzer til å si opp jobben sin i Red Hat, hvilket igjen har utløst en ivrig debatt på nerdesteder. Talspersoner for Red Hat peker på at Bluecurve gjør livet enklere for vanlige brukere, og at entusiaster for den ene eller den andre av KDE og Gnome ikke vil ha problemer med å overordne sine preferanser på sin maskin.

Red Hat har valgt å fjerne MP3-spilleren, av hensyn til en mulig motsetning mellom GPL (General Public Licence) som Red Hat distribueres under, og de spesielle patentrettighetene som MP3-formatet er underkastet. Talspersoner for selskapet peker på at en rekke MP3-spillere for Liinux er fritt tilgjengelige, og at man ellers kan ty til det frie formatet Ogg Vorbis.

Les også

De eksplisitte målgruppene for Red Hat 8 Personal Desktop omfatter ikke den vanlige forbrukeren, Red Hat sikter først og fremst mot store bedriftsmiljøer, der behovene ikke overstiger nettleser, tekstbehandler og regneark, og tekniske brukere som er avhengig av avanserte applikasjoner, og som ikke ønsker å ha en PC på pulten i tillegg til arbeidsstasjonen, bare for å motta e-post og skrive brev.

Applikasjonsvalget og målgruppen innebærer at Red Hat 8 Personal Desktop blir en direkte konkurrent til den såkalte "Linux-PC-en" til Sun.

Les også

Tall fra IDC for 2001 tyder på at 93 prosent av alle PC-er kjører Windows, mot 3 prosent for Mac OS og 2,5 prosent for Linux. Tendens i forhold til 2000 var at Windows og Linux økte, mens de andre var i tilbakegang.

Til toppen