Red Hat vil tilby Linux for arbeidsstasjoner

Red Hat planlegger en Advanced Workstation for bedriftsmarkedet. Den skal utvikles parallelt og synkront med Advanced Server.

Advanced Server er et Linux-produkt Red Hat har spesielt lagt til rette for bedriftsmarkedet, i både funksjonalitet og oppgraderingstempo. Kundene skal ha etterspurt et tilsvarende tilbud på arbeidsstasjonssiden.

Målgruppen til Advanced Workstation, ifølge uttalelser fra Red Hat til amerikansk presse, er tunge brukere i store miljøer, gjerne ingeniører og finansanalytikere. Utviklermiljøer er også opptatt av produktet, særlig de som arbeider mot Advanced Server.

Red Hat Advanced Workstation vil være markedsklar i løpet av noen få måneder, heter det. Hewlett-Packard presser på for å få framskyndet systemet til 2002. HPs interesse har med selskapets satsing på Itanium-prosessoren å gjøre.

Red Hat har et eget enbrukerprodukt for den vanlige brukeren.

Til toppen