Redaksjonelt ansvarskaos på nettet

Oslo (NTB-Einar Olsen): Striden om redaktørens ansvar for ytringer på nettet tok torsdag en ny vending, da det ble demonstrert at IT-folk med loven i hånd kan sensurere norske nettaviser.

Organisasjonen Human Rights Service opplevde at selskapet Imbera AS fjernet en Muhammed-tegning fra hjemmesiden. Ifølge NRK kan det samme skje med store nettaviser som VG Nett og Dagbladet.no fordi de benytter eksterne leverandører av nettjenester.

- Helt feil, sier redaktør Espen Egil Hansen i VG Nett.

- Vi har en avtale som sikrer oss full kontroll over innholdet i nettavisen og ethvert forsøk på sensur vil vi betrakte som et innbrudd.

- Helt uakseptabelt, sier sjefredaktør Anne Aasheim i Dagbladet.

- Jeg kjenner ikke vår avtale med nettleverandøren i detalj, men som redaktør er det selvsagt meg som har det juridiske ansvaret, ikke IT-operatøren, sier hun.

Tar feil
Men professor i rettsinformatikk Jon Bing mener begge tar feil.

- Jeg tviler ikke på at de to store avisene har solide avtaler, men loven endres ikke av den grunn. Og loven fastslår at nettleverandøren har et selvstendig ansvar for innholdet, sier professoren.

11. mars lanserer han sin nye bok «Ansvar for ytringer på nett» under et seminar der både Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag skal delta.

Til NTB sier Bing at boka inneholder en gjennomgang av alle lover og regler som er relevante for personer som er involvert i publisering på nett.

- Fra min side er dette et forsøk på å bidra i den debatten som har pågått både i og utenfor pressens fora, sier Bing.

Han bekrefter at han i hovedsak deler det syn Norsk Journalistlag har gitt uttrykk for mens han er mer kritisk til Norsk Redaktørforenings holdning.

Ny dimensjon
NRKs melding om hvordan nettselskapet Imbera grep inn i striden om Muhammed-karikaturene, kom overraskende på de fleste i norsk presse. Men for jurister og teknikere som har nettet som spesialfelt har det lenge vært åpenbart at det er teknikere og ikke redaktører som har siste ordet dersom en sak settes på spissen.

Forsker Gisle Hannemyr sier til NRK at han støtter juristen Bings vurderinger.

- Vi tenker som regel på tjenesteleverandøren som en teknisk tilrettelegger, men loven sier klart at leverandøren også har et innholdsansvar, sier Hannemyr.

Ehandelsloven
Til nå har debatten om ansvar for ytringer dreid seg om lesere av nettaviser usensurert skal kunne legge inn sine ytringer uten at redaktøren har forhåndskontroll på innholdet.

Ved å kaste ut Muhammed fra en nettside har Imbera rettet søkelyset mot det ansvar it-operatørene har etter e-handelslovens paragraf 15. Loven kom i 2003 og bygger på et EU-direktiv.

Lovens paragraf 19 pålegger ikke tjenesteyteren en generell plikt til å kontrollere innholdet, men opprettholder erstatningsansvar og straffansvar for innhold helt på linje med det ansvar en redaktør har.

- Det er uheldig om ytringsfriheten blir skadelidende, men vi kommer ikke bort fra at den ansvarlige for lagringstjenesten ifølge denne loven har det siste ordet, sier Bing.

    Les også:

Til toppen