Redaktører skal lede norske aviser

Norske Avisers Landsforening (NAL) har valgt sjefredaktørene i Vårt Land og Bergensavisen til henholdsvis formann og nestformann.

Norske Avisers Landsforening (NAL) har valgt sjefredaktørene i Vårt Land og Bergensavisen til henholdsvis formann og nestformann.

Norske Avisers Landsforening (NAL) sitt årsmøte valgte sjefredaktør Helge Simonnes fra Vårt Land til ny formann, og sjefredaktør Olav Terje Bergo fra Bergensavisen til ny nestformann.

Både Vårt Land og Bergensavisen mottar pressestøtte, og valget av disse to er et klart signal om at avisbransjen synes pressestøtten er viktig som et offentlig virkemiddel for å opprettholde avismangfoldet, skriver NAL i en pressemelding.

Pressestøtten er redusert med 25 prosent siden 1997. Fjorårets regnskapstall for økonomisk utsatte aviser viser at avismangfoldet er kommet noe i fare, skriver NAL videre.

Den nye formannen og nestformannen vil, sammen med de andre tillitsvalgte i NAL, legge stor vekt på å prøve å få politisk tilslutning til at de offentlige virkemidlene (pressestøtten, momsfritaket og statens annonsepolitikk) på sikt må tilpasses det pressepolitiske målet om avismangfold.

Til toppen