Redpill Linpro kutter

- Friprog er fortsatt nybrottsarbeid, sier Margrete Gleditsch.

Redpill Linpro kutter
Igjen røde tall for Redpill Linpro. Adm. direktør Margrethe Gleditsch må kutte kostnader. Bilde: Per Ervland

En av Nordens største leverandører av tjenester rundt fri programvare, svensk-norske Redpill Linpro, styrer mot et underskudd.

Foreløpige tall viser et minusresultat på 1,5 millioner kroner for 2012, skriver Finansavisen. Igjen er det duket for nedbemanning i selskapets norske avdeling.

Det er for lav inntjening på enkelte forretningsområder som gjør at de nå tilbyr sluttpakker til fire medarbeidere, alle i stabsfunksjoner, forklarer adm. direktør Margrethe Gleditsch.

Redpill Linpro har før kuttrunden drøyt hundre ansatte i Norge.

Forretningsapplikasjoner er området der skoen ser ut til å trykke hardest. Her oppgir selskapet at de ikke har lykkes i samme grad med leveranser og utviklingtjenester. Dette er også et område der de har slitt før.

På samme tid opplevde de bestillingsrekord i fjerde kvartal. Bildet er nyansert.

– Driftsenteret leverte overskudd og bedre enn budsjettert. Også tjenester innen infrastruktur og sikkerhet leverer sterke tall, forteller Margrethe Gleditsch til digi.no.

Underskudd i Norden

Det er likevel ikke nok til å skape lønnsomhet. Underskudd blir det trolig i hele Redpill Linpro, altså på Norden-nivå på rundt 3 millioner kroner for 2012. Gleditsch understreker at tallene er foreløpige.

– Foreløpige operative, ureviderte tall ser ut til å bli på minus 1,5 millioner kroner i Norge, og et tilsvarende underskudd i Norden, fordelt mellom Sverige og Danmark, sier hun.

Redpill Linpro lever av konsulentvirksomhet, driftstjenester og kursvirksomhet. Norske Linpro ble startet i 1995 og kjøpt opp av svenskene i 2008.

– 2010 står tilbake som deres foreløpig beste år. Da fikk dere drøyt 6,5 millioner kroner i pluss. Både før og senere har dere slitt med lønnsomheten. Hva sier det om muligheten til å tjene gode penger på fri programvare-modellen deres?

– Det er muligheter til å tjene gode penger, men det kommer ikke av seg selv. Det [friprog] er fortsatt litt nybrottsarbeid.

Gleditsch peker på at det her er store forskjeller avhengig av hvem man snakker med. For noen er fri programvare helt vanlig, utbredt og akseptert.

– Mens i andre miljøer kan det være noe nytt, rart og uvant. Vi leverer stort sett til miljøer som er veldig tunge på IT, og som har en stor del av sin virksomhet innen IT. Store IT-brukere har i større grad tatt i bruk fri programvare, sier hun.

Selv om bildet er blandet også her, nevner Redpill Linpro-sjefen norske kommuner, som et område der mange i mindre grad har satset.

Skal ikke flytte

Finansavisen skriver mandag at Redpill Linpro, som ledd i kostnadskutt, også skal se seg om etter billigere lokaler for noen av kontorene sine i Norge.

– Dette er helt feil, retter Margrethe Gleditsch i intervju med digi.no. Det er nemlig i København at virksomheten skal flytte på seg.

– Vi skal fortsatt ha kontorene våre [hovedkvarteret ligger på Storo] i Oslo og i Stavanger. Her blir det ingen endringer, sier hun.

    Les også:

Les mer om: