Reduserer bemanningen med 50 personer

Den norsk-belgiske leverandøren sliter med inntjeningen. Tidligere varslede tiltak konkretiserer seg nå i restruktureringskostnader og bemanningsreduksjoner.

Den norsk-belgiske leverandøren sliter med inntjeningen. Tidligere varslede tiltak konkretiserer seg nå i restruktureringskostnader og bemanningsreduksjoner.

SAIT-STENTO reduserer nå med 40 - 50 stillinger Belgia.

Det norsk-belgiske selskapet SAIT-STENTO besluttet i går å foreta nedskjæringer i bemanningen i den belgiske delen av virksomheten.

40-50 personer blir som et ledd i en restrukturering av selskapet gjort overtallige og vil miste jobben. Denne konklusjonen trekker selskapet etter et internt møte som kom til at det nå er nødvendig å akselerere prosessen for å bringe lønnsomheten tilbake.

Det virksomheten i den belgiske delen av Wireless Solutions-området som i første omgang blir rammet av nedskjæringene. Målsettingen er at tiltakene skal bidra til å gi et positivt bidrag til inntjeningen og konkurranseevnen fra 2001.

Selskapet vil gjøre en avsetning for restruktureringen i regnskapet for 2000.

Til toppen