Reduserer Telenor til 42 kroner

I en analyse fra Handelsbanken settes kursmålet til Telenor ned fra 55 til 42 kroner, som er identisk med åpningskursen ved børsnoteringen den 4. desember i fjor. Oppryddning er bankens kommentar etter presentasjonen av kvartalsresultatet.

I en analyse fra Handelsbanken settes kursmålet til Telenor ned fra 55 til 42 kroner, som er identisk med åpningskursen ved børsnoteringen den 4. desember i fjor. Oppryddning er bankens kommentar etter presentasjonen av kvartalsresultatet.

Banken kommenterer kvartalstallene i en analyse under tittelen "Cleaning up the balance sheet", og mener resultatet ble noe i underkant av forventningene med en ebitda på 2,2 milliarder kroner, eller åtte prosent lavere enn hva banken forventet.

Mobilvirksomheten presenterte et solid resultat mener banken med sterk vekst i ebitda (36 prosent), men her ble resultatet redusert etter store investeringer og tap i Zalto og dJuice. I 2002 forventer banken at marginen fra mobilvirksomheten vil vokse med konsolideringen av ungarske Pannon og malaysiske DiGi.com der Telenor nå har sikret seg full kontroll.

Nedskrivningen av goodwill kom ikke som en overraskelse og banken karakteriserer det som en god nyhet at Telenor bruker overskuddet fra salg av aksjer i Esat Digifone og Viag Interkom til å rydde i balansen. I analysen heter det imidlertid at Telenors kredittrating "A" hos Standard & Poor's er i fare ved inngangen til 2002 på grunn av gjeldsnivået. Dette kan endres på ved at selskapet selger ut deler av virksomheten, som for eksempel Telenor Media og greske Cosmote.

Blant usikkerhetsmomentene for aksjen er den danske 3G-auksjonen, press på mobilmarginene etter lanseringen av GPRS og innføringen av nummerportabilitet fra november.

Fastlinjevirksomheten gjorde det dårligere enn ventet, blant annet med store avsetninger tl rettstvister, selv om virksomheten fremdeles katakteriseres som Telenors melkeku også den nærmeste tiden.

På bredbåndssiden karakteriserer analysen virksomheten som skuffende, også for den nærmeste tiden, mens internettvirksomheten klarte det bra med tap på "bare" 260 millioner kroner i andere kvartal. Banken mener Telenor må ta grep og stanse tapene innenfor Internett, noe som alene vil virke positivt for aksjekursen.

Tidligere kursmål fra Handelsbanken på Telenor reduseres fra 55 til 42 kroner, som kommer i kombinasjonen høyere gjeld enn forventet og generelt lavere verdivurderinger i selskapets internasjonale mobilportefølje. Med 42 kroners kurs betyr dette en børsverdi på 75 milliarder kroner, som var verdien ved børsnoteringen av Telenor i desember i fjor.

Telenor-analyse
Handelsbanken (24.08.01)
Kursmål: 42 kroner

Til toppen