Redusert driftsresultat i ErgoGroup

Ifølge Posten Norge ble ErgoGroups driftsresultat før engangseffekter kraftig redusert fra 2002 til 2003.

Ifølge Posten Norge ble ErgoGroups driftsresultat før engangseffekter kraftig redusert fra 2002 til 2003.

I redegjørelsen fra Posten Norge, heter det at ErgoGroup har, i et vanskelig marked, klart å opprettholde inntektene på samme nivå som året før. ErgoGroups driftsresultat (EBIT) før engangseffekter ble 50 millioner kr mot 120 millioner kr i 2002. Etter salg av ikke-strategisk virksomhet, blant annet Bluegarden, ble ErgoGroups resultat før skatt 208 millioner kr, en fremgang fra 46 millioner kr i 2002.

Posten-konsernets omsetning i 2003 var 15.564 millioner kr, en økning fra 2002 på 458 millioner kr, eller 3,0 prosent. Konsernets resultat før skatt ble 461 millioner kr, en fremgang på 567 millioner kr fra 2002.

Om IT-virksomheten heter det ellers at det er "stabilt".

Til toppen