Redusert pris for Linspire

Linux-selskapet Linspire, tidligere kalt Lindows, senker prisen før børsnoteringen

Linux-selskapet Linspire, tidligere kalt Lindows, senker prisen før børsnoteringen

Linspire, som nylig solgte rettighetene for Lindows-navnet til Microsoft for 140 millioner kroner, senker prisen på aksjene i forkant av børsnoteringen.

I juli hadde selskapet satt et prisintervall på ni til 11 dollar per aksje. Nå er prisen senket til et intervall på sju til ni dollar per aksje, ifølge Cnet. Det skal hentes inn mellom 30 og 40 millioner dollar i en emisjon, gjennom å selge 4,4 milllioner aksjer i selskapet.

Selskapet skiftet nylig navn etter en lang krangel med Microsoft. Linspire gikk med på å gi fra seg Lindows-navnet etter at Microsoft punget ut med 20 milllioner dollar eller 140 millioner kroner.

    Les også:

Linspire selger programvare som tilpasses operativsystemet Linux. Noe av bakgrunnen for det opprinnelige Lindows-navnet er at selskapet har tilpasset Windows-programvare for Linux.

Selskapet fikk i første kvartal et netto tap på 1,6 milloner dollar. Inntektene etter forliket med Microsoft vil trolig bokføres for andre kvartal, og det vil gi selskapet et solid plussresultat for dette kvartalet.

Til toppen