Redusert tap i SGI

Selskapet tidligere kjent som Silicon Graphics, SGI, gjorde det mindre dårlig enn forventet i kvartalet fram til 31. mars.

Selskapet tidligere kjent som Silicon Graphics, SGI, gjorde det mindre dårlig enn forventet i kvartalet fram til 31. mars.

En omsetning på 619 millioner dollar ga et negativt resultat på 40 millioner. I samme kvartalet i fjor var omsetningen 708 millioner dollar, og resultatet endte på minus 153 millioner. Fallet i omsetningen, 13 prosent, var noe mindre enn forventet etter en advarsel som selskapet sendte ut 30. mars. Underskudd ble ytterligere redusert av en innsparing i restruktureringskostnader på seks millioner dollar.

SGI sa seg skuffet over tallene for regnskapsårets tredje kvartal. Målet var å få årets to siste kvartaler i pluss. Selskapet har nå gått med underskudd i to år. Analytikerne venter et svært beskjedent overskudd i siste kvartal, rundt 3,5 millioner dollar.

For å rette opp økonomien planlegger SGI å selge noen av aksjene sine i prosessorleverandøren MIPS. En reduksjon av eierandelen fra 85 til 65 prosent kan ifølge selskapets ledelse bidra med 300 millioner dollar.

SGIs problemer stammer fra det faktum at Intel-baserte arbeidsstasjoner og tjenere stjeler markedsandeler fra SGIs RISC-basert maskiner. Selskapets eget engasjement i Intel- og NT-baserte arbeidsstasjoner har støtt på produksjonsproblemer. I det øvre tjenersegmentet er det problemer med R12000-brikken til Origen-maskinene. Fra år 2000 vil R12000-brikken gradvis erstattes av R14000-brikken, og den øvre grensen på 256 prosessorer per Origen-maskin skal økes til 512.

På operativsystemsiden har SGI hittil sverget til sin egen Unix-variant, Irix. NT-arbeidsstasjonene er bare det første tegnet på at dette systemet kan være på vei ut. Proprietær Unix utfordres av det fritt tilgjengelige Linux. SGI sier det vil støtte Linux i løpet av året. Samtidig er det antydet at deler av Irix kan gjøres tilgjengelig som åpen kildekode.

Uansett operativsystem vil SGI ha et konkurransefortrinn i sin maskinarkitektur som gir svært høy båndbredde i dataoverføring mellom prosessor, minne, disk og nettkort.

Til toppen