Refses for regulering av mobilmarkedet

Post- og teletilsynets Willy Jensen får kritikk for å gi små mobilaktører for gunstige vilkår.

Refses for regulering av mobilmarkedet

Post- og teletilsynets Willy Jensen får kritikk for å gi små mobilaktører for gunstige vilkår.

EFTAs overvåkingsorgan ESA refser Post- og teletilsynet (PT) for deres regulering av mobilmarkedet. De mener det norske tilsynet må være tøffere mot selskaper som Tele2 og Network Norway.

ESA har gjennomgått tilsynets regulering av prisene de ulike selskapene får tildelt når de overfører og mottar mobilsamtaler. Denne avgiften er også kjent som termineringspriser.

For å regulere markedet bestemmer PT hvor mange øre et mobilselskap må betale for å overføre en samtale til konkurrentens mobilnett. De ulike aktørene får tildelt ulike priser for denne oppgaven.

Dagens Næringsliv skriver at ESA kritiserer tilsynet for å gi de små mobilaktørene for gunstige vilkår i sitt forslag til nye overføringspriser.

Videre oppfordrer overvåkningsorganet at PT reduserer prisnivået for overføring av mobilsamtaler. De foreslår også at tilsynet bør gå inn for at samtlige aktører får lik overføringspris på sikt.

ESA stiller seg kritisk til differensierte overføringspriser som et mål for å sørge for økt konkurranse i mobilmarkedet.

- ESA har gjort en god jobb, og kommentarene i rapporten kunne jeg har laget selv, sier PT-direktør Willy Jensen til Dagen Næringsliv, tross kritikken.

Jensen sier de er enige i ESAs mål og at rapporten blir tatt som et velmenende råd.

Den skjeve fordelingen av overføringsprisene har skapt stor strid blant mobilselskapene. Dersom en mobilkunde hos eksempelvis Tele2 ringer til en mobilabonnent hos Telenor, må Tele2 betale 60 øre til Telenor for at samtalen skal overføres.

Går samtalen motsatt vei må Telenor betale nesten dobbelt så mye 115,5 øre for overføringen.

NetCom er blant selskapene som ønsker rapporten fra ESA velkommen. Kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus sier til DN at rapporten underbygger deres argumentasjon og at den er tydelig kritisk til teletilsynets forslag til nye priser.

Telenor mener tilsynet bør sette en tydelig dato for når skjevhetene bør opphøre. Selskapet mener PT bør følge ESAs råd, og opplyser at de er lei av å måtte subsidiere mindre aktører.

- En lik overføringspris på mobilsamtaler mener jeg bør skje fra 2011, sier leder for Telenor Norge, Ragnar Kårhus, til Dagens Næringsliv.

Kårhus minner om at det kun er Telenor og Netcom som har investert milliarder i landsdekkende mobilnett.

Det er ventet at Post- og teletilsynet vil vedta de nye overføringsprisene i neste uke.

    Les også:

Til toppen