Regelrett elektronisk

Regjeringens mål om å likestille elektronisk kommunikasjon med papirbasert kommunikasjon kan være innfridd i løpet av et år, tror prosjektleder for eRegelprosjektet, Thomas Myhr.

Med det målet for øyet å likestille elektronisk kommunikasjon med papirbasert har eRegelprosjektet, tidligere Kartleggingsprosjektet, eksistert i snart to år. Det er regjeringens mål at disse kommunikasjonsformene blir likestilt og at hindringer for elektronisk kommunikasjon kan fjernes.

I dag, torsdag, fant det sted et høringsmøte, hvor interne og eksterne får anledning til å uttale seg om prosjektrapporten.

Etter at alle departementene har kommet med innspill på hvilke områder dette vil kunne skape problemer, la prosjektgruppen fram en rapport i fjor sommer. Prosjektgruppen har kun sett på de rettslige hindringene for at disse kommunikasjonsmåtene kan bli likestilt.

Et av de viktigste punktene prosjektet har diskutert, er om det skal legges opp til én generell lov hvor det slås fast at elektronisk kommunikasjon er likestilt med papirbasert kontra det å foreta flere ulike endringer i hver enkelt lovbestemmelse.

I Danmark er man akkurat ferdig med en tilsvarende rapport og i denne går man inn for å gjøre endringer i hver enkelt lovbestemmelse heller enn en generell lov. I Finland har man bestemt seg for å regulere dette gjennom å ha én bestemt lov som sier at krav om skriftlighet skal også kunne skje elektronisk. Svenskene har ikke kommet veldig langt på dette feltet, ifølge Thomas Myhr som har ledet eRegelprosjektet.

I prosjektrapporten går man for en løsning der man kombinerer forslaget om en generell lov og i tillegg gjøre endringer i hver enkelt bestemmelse.

- Når vi får dette til, har vi skaffet elektronisk innsprøytning i det norske samfunnet, og dette vil bidra til at vi kan høste store effektive gevinster i det norske samfunnet, uttalte ekspedisjonssjef Hugo Parr i Nærings- og handelsdepartementet på dagens høringsmøte. Parr tror at dette vil bidra til å styrke den norske konkurransedyktigheten betraktelig.

- Elektronisk kommunikasjon skal ikke ta over for papirbasert kommunikasjon, men være et supplement, understreket Myhr i dag.

Høringsfristen på eRegelprosjektets rapport er satt til 1. mars. Planen er videre at det fra 1. juli skal gjennomføres endringer i de forskrifter som ikke krever lovendringer. 1. august legges det så fram en Odelstingsproposisjon for <FONT FACE="Arial,Sans-Serif" SIZE=2>Stortinget hvor planen er at lovendringer skal vedtas i løpet av høsten 2001.

- Jeg tror vi ligger godt an. Om ett år skal vi være i havn med prosjektet, spår Myhr.

Til toppen