Regional SOL-satsing døde før fødselen

Et samarbeid mellom trønderske ForumNett Online og SOL-eide Neo Interaktiv skulle resultere i en regional næringslivsportal i Trøndelag. ForumNett, som i dag heter Extend, ga opp både SOL og Neo Interaktiv og lanserte på egen hånd sitt eget SmartNett.

Et samarbeid mellom trønderske ForumNett Online og SOL-eide Neo Interaktiv skulle resultere i en regional næringslivsportal i Trøndelag. ForumNett, som i dag heter Extend, ga opp både SOL og Neo Interaktiv og lanserte på egen hånd sitt eget SmartNett.

ForumNett Online lanserte i august 1997 med brask og bram et samarbeid med Neo Interaktiv (som i dag er en del av Icon Medialab). Neo var på den tiden eid av Scandinavia Online.

Styreformann Kjell H. Husby i det tidligere ForumNett, i dag Extend, opplyser at planen blant annet var å skape en regional næringslivsportal i Midt-Norge sammen med SOL.

Han sier at ForumNett slett ikke var den eneste regionale aktøren SOL snakket med i 1997.

Men det er mange strategier siden.

Etter hvert rant samtalene ut i ingenting og samarbeidet med Neo Interaktiv viste seg heller ikke å være så lukrativt. Opprinnelig var det meningen at de skulle samarbeide både faglig og markedsmessig. Det skulle satses både mot Trøndlag, Møre og Romsdal og Nord-Norge.

Teknologihovedstaden Trondheim skulle være utgangspunktet for satsingen som hadde som mål at de to i allianse skulle ta markedsandeler fra andre aktører i områdene. Dette skulle igjen danne grunnlag for en nasjonal og internasjonal satsing. Man skulle blant annet tilegne seg de beste avgangsstudentene fra høyskoler og universiteter i Trondheim med videre relasjoner mellom hovedstaden og Teknologihovedstaden.

Husby innrømmer i dag at det lengste man kom var å utveksle ressurspersoner mellom Neo og ForumNett. Det ble for eksempel ingen synergieffekter når det gjaldt nye kontrakter i de ulike regionene.

- Det må alltid to til for å danse tango. Men det er mye som er skjedd siden den gang både med SOL og Neo Interaktiv. I praksis eksisterer ikke samarbeidet mellom Extend og Neo Interaktiv lenge, sier styreformannen.

Allerede i 1997 hadde trønderne bygd opp en internettdatabase for alle trønderske bedrifter med plan om å bygge en regional kanal med fokus mot bedriftsmarkedet. Men denne business-to-business-idéen fikk de altså ikke SOL med på.

- Vi fant ut etter hvert at vi måtte fokusere på egen hånd, sier Husby.

Dermed etablerte de i år et eget selskap kalt SmartNett med tre ansatte. De skal ivareta en næringslivsportal i Midt-Norge som blant annet inneholder en medlemstjeneste som det offentlig kan bruke som kommunikasjonskanal mot det regionale næringsliv.

Nettstedet er gruppert etter bransjer og har til hensikt å bringe ulike næringslivparter sammen i et nettverk. Extend er ansvarlig for både teknisk drift og videreutvikling av SmartNett.

Ifølge Husby skal de nasjonale ambisjonene oppfylles gjennom en annen kontrakt. Gjennom prosjektet RIT2000 og avtale med Regionalsykehuset i Trøndelag (RIT) har de satt i gang et FoU-prosjekt til en verdi av 4,2 millioner kroner. Extend skal utvikle webbaserte løsninger for å bli kvitt papirmølla ved norske sykehus når man skal oppdatere informasjon og spyttet inn 1,4 millioner i egenadel i prosjektet,

digi.no har forgjeves forsøkt å få tak i (den gang) daglig leder i Neo Interaktiv, Per Einar Dybvik, for en kommentar.

Til toppen