Registrering av kontantkort kan true NetCom

Samferdselsdepartementet vil ha slutt på at folk registrerer sine kontantkort på Donald Duck og Mikke Mus. Krav om registrering av alle kontantkort-kunder kunne vært farlig for NetCom, men selskapet redder seg, mener teleanalytiker Tore Aarønæs.

Regjeringen vil, primært av sikkerhetshensyn, ha slutt på anonyme kontantkort. Politiet vil kunne spore hvem som ringer.

Dette utgjør en potensiell trussel for NetCom - ber man selskapets 500.000 kontaktkort-kunder om å registrere seg og skaffe seg nytt kort, vil mange kunne tenke at da kan man benytte anledningen til å bytte operatør.

NetCom stiller seg skeptisk avventende til forslaget.

- Vi vil finlese forslaget og avventer behandlingen i Stortinget. Vi mener vi har adgang til ikke å registrere våre kontantkunder. Vi ønsker selvfølgelig at alle vår kontantkunder skal være registrert, men noen velger altså ikke å være det. Fra vår side et dette er en frivillig sak, sier informasjonssjef Guri Wormdahl i NetCom til NTB.

Les saken her:


Telenor har innført registrering og er således mindre truet.

Dette er et problem, mener teleanalytiker Tore Aarønæs i Norsk Telecom, men han tror NetCom klarer å løse problemet.

- Vi vet foreløpig ikke hvordan ordningen kommer til å fungere, men NetCom kan beholde sine kunder ved for eksempel å dele ut en bonus til kunder som registrerer seg. Dette koster i realiteten ikke selskapet store summer, sier Aarønæs til digi.no.

Samferdselsminister Torild Skogsholm (t.v.) og ekspedisjonssjef Eva Hildrum legger overfor digi.no ikke skjul på at det blant annet er et ønske om å redusere kriminelle miljøers mulighet til å ringe anonymt som får staten til å skjerpe inn på kravet om registrering av mobile kontantkort.


- NetCom har ikke registrering i dag, og som kontantkortkunde hos Telenor kan du like gjerne registrere deg som Donald Duck eller Mikke Mus og likevel få kontantkort. Vi ønsker å skjerpe inn på dette, og en mulig måte å løse dette på er å kreve legitimasjonsplikt ved nyregistrering og påfyll av allerede kjøpte kontantkort, sier Eva Hildrum til digi.no.

Til toppen