Regjeringen åpner opp debatt om IT-sikkerhet

Næringsminister Lars Sponheim nedlegger et statsstyrt forum for IT-sikkerhet og inviterer i stedet næringslivet for å høre hva det trenger.

Næringsminister Lars Sponheim nedlegger et statsstyrt forum for IT-sikkerhet og inviterer i stedet næringslivet for å høre hva det trenger.

Regjeringen, med Nærings- og handelsminister Lars Sponheim i spissen, ønsker å åpne opp den hittil statsstyrte debatten om regelverk og bruk av IT-sikkerhet og kryptering. I sitt forslag til statsbudsjett for neste år, foreslår Sponheim å nedlegge det statsstyrte Rådet for IT-sikkerhet og opprette Forum for IT-sikkerhet.

For i Rådet for IT-sikkerhet satt det bare representanter fra departementet og offentlige etater. I det nye forumet skal det sitte mest representanter for brukerbedrifter og leverandører.

- Vi følte etter hvert at sammensetningen ble for snever, sier Eivind Jahren, avdelingsdirektør for IT-sikkerhet i Nærings og handelsdepartementet (NHD) til digi.no.

- Det nye forumet skal identifisere hvor skoen trykker for både privatpersoner, bedrifter, offentlig sektor og bringe problemene inn for departementet, forteller han.

Det nye forumet får et fritt mandat og kan ta opp en rekke problemstillinger, for eksempel bruk av sterk krypteringsteknologi, IT-sikkerhet på nettbutikker eller bruk av elektroniske sertifikater. NHD har ikke satt noen agenda for forumet, den skal lederen for forumet få sette selv.

Hvem denne lederen blir er ennå ikke bestemt, NHD jakter i disse dager på en egnet kandidat til deltidsjobben.

- Personen vi leter etter er ikke en ren tekniker. Personen må ha innsikt i forskjellige typer IT-sikkerhet, men en bred samfunnsforståelse er like viktig, sier Jahren til digi.no. Lederen må dessuten jobbe i en bedrift eller på et universitet - ikke i staten.

Målet er å ansette en leder i løpet av neste måned. Lederen skal så velge ut 25-30 bedrifter som ønsker å være med i debatten. Jahren forteller at man legger opp til to eller tre møter i året, noen av dem åpne for publikum. Forumets arbeid skal ende ut i rapporter eller anbefalinger til NHD.

Til toppen