Regjeringen ber høyesterett avvise Googles Java-anke

Obama-administrasjonen har landet på Oracles side.

Regjeringen ber høyesterett avvise Googles Java-anke
Striden mellom Oracle og Google tok en ny vending i går, da Obama-administrasjonen tok Oracles side i spørsmålet om hvorvidt saken skal behandles av amerikansk høyesterett. Bilde:

Obama-administrasjonen har valgt å støtte Oracle i selskapets mye omtalte rettstvist mot Google angående bruken av Java i Android.

Første runde av rettstvisten, som for alvor startet i 2012, endte med at Google ble frifunnet av dommer William Alsup for copyright-krenkelse av programmeringsgrensesnittene til Java-plattformen. Begrunnelsen var at det Google har kopiert, er konsepter, ikke uttrykk.

Anke på anke

Men i mai i fjor kom ankedomstolen U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit in Washington til en motsatt konklusjon, nemlig at Oracle kan opphavsrettsbeskytte strukturen, rekkefølgen og organiseringen av programmeringsgrensesnittene til Java.

Google har senere anket denne avgjørelsen til amerikansk høyesterett, Supreme Court.

Bakgrunn: Oracle-seier over Google i Java-anke

Les også: Bringer Java-sak til høyesterett 

Betenkning

Generaladvokaten i USA, Donald B. Verrilli, Jr., som er Obama-administrasjonen toppadvokat, kom i går med sin betenkning angående Googles anke til Supreme Court.

Ifølge Reuters skriver Verrilli i betenkningen at det ikke er grunnlag for Googles argumenter om at koden som er brukt i Android-komponenten Dalvik ikke kan beskyttes av opphavsrett, og at det dermed ikke er behov for at argumentene blir vurdert av Supreme Court.

Dalvik er død: Android får raskere motor 

Google har flere ganger uttrykt bekymring over at en seier for Oracle ikke bare kan bety at Google risikerer å måtte gi Oracle en erstatning på mer enn en milliard dollar, men at det også vil kunne sette en stoppe for svært mye innovasjon.

Programmeringsgrensesnittene til programvare gjør det mulig for utviklere å bygge på toppen av andres arbeid.

– Generaladvokatens betenkning er i overensstemmelse med Federal Circuit-kjennelsen og bekrefter viktigheten av copyright-beskyttelse som en incentiv for programvareinnovasjon, sier Oracle i en uttalelse som er gjengitt av Fortune.

Jubileum: Java skulle brukes i forbrukerelektronikk

 

Andre muligheter

Verrilli innrømmer riktignok at Google har stilt viktige spørsmål angående effekten en håndhevelse av Oracle copyright vil ha på programvareutviklingen. Men han mener at disse spørsmålene kan behandles i de videre, separate rettsforhandlingene i San Francisco som tar for seg om det Google har gjort faller under det som anses som rimelig bruk («fair use»).

Ifølge Reuters har det vært sterk uenighet om denne saken innad i Obama-administrasjonen, før man til slutt landet på Oracles side. Ifølge Fortune er det ikke gitt at Supreme Court vil følge rådene til generaladvokaten, men det antas at betenkningen reduserer Googles muligheter til å bli hørt i ankesaken.

– Vi setter pris på generaladvokatens nøye vurdering av dette spørsmålet, men vi er skuffet over disse konklusjonene. Vi ser fortsatt fram til å forsvare interoperabilitetskonseptene som tradisjonelt har bidratt til innovasjon i programvareindustrien, heter det i en uttalelse fra Google som blant annet Fortune har gjengitt.

Google-formann: – Larry Ellison snakker usant