Regjeringen bevilger 280 millioner til Akson-arbeidet

– Dette er en gledens dag, mener Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse. Samme dag som forslaget fra statsbudsjettet ble lagt frem, bekrefter Riksrevisjonen at de vil gjennomføre en granskning av arbeidet.

Regjeringen bevilger 280 millioner til Akson-arbeidet
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse, er strålende fornøyd med Aksons plass i statsbudsjettet. Foto: Rebecca Ravneberg / Direktoratet for e-helse

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av 93 millioner kroner til Akson journal, og 189 millioner kroner til såkalte samhandlingsløsninger, som skal gjøre at plattformer og journaler kommuniserer på tvers.