Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen vil belønne kommuner som utvikler IT-løsninger som kan brukes av andre

Statsminister Erna Solberg (illustrasjonsfoto).
Statsminister Erna Solberg (illustrasjonsfoto). (Bilde: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

Oppdatert 11.5. kl 08:44 med reaksjon fra IKT-Norge.

Torill Eidsheim i Høyre.
Torill Eidsheim i Høyre. Foto: Håvard Fossen, Insidetelecom.no

Torsdag 11. mai klokken 10:45 legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett for 2017. Ifølge en «budsjettlekkasje» foreslås det flere tiltak for å oppmuntre kommunene til å utvikle IT-løsninger som kan komme også andre kommuner til gode.

Stortingsrepresentant Torill Eidsheim, som representerer Høyre i Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, skriver i en uttalelse til digi.no at digitaliseringen av kommunesektoren lenge har vært en utfordring. Dette skyldes at det er store forskjeller mellom kommunene – og at utvikling av store, felles løsninger er dyrt for enkeltkommuner.

– En av våre største oppgaver er da å sikre en forvaltning som er effektiv; som har brukeren i sentrum og med en forvaltningskultur som muliggjør digital utvikling, sier Eidsheim.

Ny ordning for å finansiere utvikling av IKT-løsninger

Regjeringen foreslår 25 millioner kroner i 2017 og 100 millioner i 2018 til en ordning for å finansiere utvikling av IKT-løsninger som kan brukes av flere kommuner.

Ordningen skal veie opp for det faktum at mange kommuner i dag benytter mye penger på utvikling av IKT-løsninger, mens mange kommuner ikke har økonomi til dette. Med den nye ordningen vil kommuner som ligger langt fremme kunne få dekket deler av utviklingskostnadene, forutsatt at de utvikler løsninger som også kan brukes av andre kommuner. 

Ordningen forutsetter at kommunene også skal bidra økonomisk, og vil bli utviklet sammen med KS.

Eidsheim skriver at selv om regjeringen har satset på digitalisering, og selv mener de er på rett vei, så må det satses videre. 

– En fornying og forenkling av offentlig sektor må på plass for å skape en enklere hverdag for innbyggere og bedrifter og sikre gode tjenester i fremtiden. Vi må vi sikre et godt samspill mellom det offentlige, innbyggerne og bedriftene, og bidra til at alle forstår endringene og ser mulighetene som ligger i digitalisering og teknologiutvikling – først da vil vi få maksimal verdiskaping, sier Eidsheim.

Ifølge forslaget skal staten ta et enda større ansvar for å utvikle løsninger der hovedgevinsten ligger i kommunene.

IKT-Norge: – Dette vil sette fart på lokal digitalisering

Heidi Austlid i IKT-Norge.
Heidi Austlid i IKT-Norge. Foto: Marius Jørgenrud

I kommuneproposisjonen, som legges frem fredag, foreslås det en modell for medfinansieringsordning der kommunene bidrar i nasjonale IKT-prosjekter, der utviklingskostnadene havner hos staten, mens gevinsten vil ligge i kommunene. Dette skal gjøre det mer attraktivt for statlige etater å digitalisere løsninger i kommunene. 

IKT-Norge er godt fornøyd med den nye ordningen.

- IKT-Norge har lenge etterlyst at medfinansieringsordningen også skal gjelde for kommunene. Her kom det! Dette vil sette fart i etterlengtet og viktig lokal digitalisering, sier adm. dir. Heidi Austlid i IKT-Norge. 

Hun mener ordningen med medfinansiering har vist seg å fungere godt for statlig digitalisering, og synes det er bra at dette nå også vil gjelde for kommuner. Austlid sier en slik løsning er avgjørende for å lykkes med lokal digitalisering i kommunene, og vil fjerne hindre.

Det offentlige vil bruke rundt 1,2 milliarder kroner i 2017 på IKT- og digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. 

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni. 

Kommentarer (9)

Kommentarer (9)
Til toppen