Regjeringen foreslår telefusjon

Norske og svenske eiere skal være fullt likestilt når det gjelder styringen av det nye selskapet som blir et resultat av en fusjon mellom Telenor og Telia. Det formelle forslaget om fusjon ble lagt fram i statsråd fredag, og det sier blant annet at det nye selskapet vil videreføre Telenors forpliktelser, som det å levereteletjenester over hele landet.

Norske og svenske eiere skal være fullt likestilt når det gjelder styringen av det nye selskapet som blir et resultat av en fusjon mellom Telenor og Telia. Det formelle forslaget om fusjon ble lagt fram i statsråd fredag, og det sier blant annet at det nye selskapet vil videreføre Telenors forpliktelser, som det å levereteletjenester over hele landet.

Samferdselsdepartementet skal få fullmakt til å selge aksjer i det nye selskapet, for å oppfylle det avtalte målet om at eierandelene til både den norske og den svenske staten ikke skal overstige 33,4 prosent av aksjekapitalen.

I forslaget blir det også vist til at den svenske regjeringen i dag har foreslått overfor Riksdagen at de to selskapene skal slås sammen, i tråd med tidligere inngått avtale.

- Det nye nordiske teleselskapet vil stå sterkt i konkurransen på telemarkedet, både i Norge og internasjonalt. Sammenslåingen legger til rette for en fortsatt utvikling med lave teletakster og gode tjenester for publikum og næringsliv over hele landet. Opprettingen av et sterkt nordisk selskap skaper også større muligheter for å trygge arbeidsplassene i Norge og videreutvikle norsk kompetanse, sier samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll.

Sammenslåingen skal skje på grunnlag av avtalen som like før påske ble signert av samferdselsminister Fjærvoll og den svenske næringsministeren Björn Rosengren.

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet understrekes følgende hovedprinsipper som legges til grunn for fusjonen:

  • Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper innenfor gjeldende lovgivning i de to landene.
  • Verdifordelingen i gir den norske stat 40 prosent mens den svenske stat skal ha 60 prosent av aksjene i det nye selskapet.
  • Det nye selskapet skal børsintroduseres senest innen utgangen av 2000, og noteres på børsene i Oslo og Stockholm foruten andre internasjonale børser. Den norske og svenske eieren skal selge seg ned til lik eierandel til 33,4 prosent innen 18 måneder fra tidspunktet for børsintroduksjonen.
  • Den norske og svenske eieren er enige om å opprettholde en samlet statlig eierandel på minst 51 prosent.
  • Det nye selskapet skal videreføre de nåværende selskapers oppgaver og ansvar.
  • Sammenslåingen og styringen av det nye selskapet skal være basert på likeverdighet og balanse mellom eierne.
  • I tråd med disse prinsippene er det avklart at Jan Stenberg blir den første styreleder for det nye selskapet. Tormod Hermansen, som nå er administrerende direktør i Telenor, blir den første konsernsjefen for det nye selskapet. Selskapet får to viseadministrerende direktører. Telias nåværende administrerende, direktør Jan-Åke Kark, blir viseadministrerende direktør, sammen med Telias nåværende finansdirektør, Stig-Arne Larsson.
  • Selskapets hovedkontor skal legges til Sverige. Et internasjonalt senter vil bli etablert i Norge.
  • Lokalisering av ledelsen for de enkelte forretningsområdene fastlegges ikke nå, men vurderes av selskapsledelsen på forretningsmessig grunnlag.
Til toppen