Regjeringen går inn for patentmedlemskap

Regjeringen vil melde Norge inn i Den europeiske patentorganisasjonen (EPO).

Regjeringen vil melde Norge inn i Den europeiske patentorganisasjonen (EPO).

Norge har til nå stått utenfor den europeiske patentorganisasjonen European Patent Orgnisation, bedre kjent gjennom sitt organ European Patent Office (EPO), som alle vesteuropeiske og de fleste mellomeuropeiske land er medlem av. Ifølge en pressemelding fra Abelia har Regjeringen bestemt at også Norge skal bli medlem av EPO.

Meldingen siterer Jens Måge i Europatent, et forum som lenge har jobbet for at Norge skal slutte seg til EPO, dit hen at EPO-medlemskap vil gjøre det mye enklere for norske bedrifter å beskytte ideene sine internasjonalt.

Ifølge Europatent har det å stå utenfor medført ekstra kostnader og mer arbeid for norske bedrifter når de skal beskytte sine ideer. Resultatet av det norske patentsystemet har vært at norske kunnskapsbedrifter ikke har søkt patenter i Norge.

– Dette er svært gledelig og en stor seier for norske kunnskapsbedrifter og for norsk kunnskapsøkonomi, sier Paul Chaffey, leder i Abelia.

– Utenlandske bedrifter har hatt en opplevelse av at Norge har hatt et dårligere system for beskyttelse av ideer. Dette har gjort at terskelen for samarbeid eller for at utenlandske bedrifter skal etablere forskning og utvikling i Norge har vært unødvendig høy, mener Chaffey.

Abelia mener EPO-medlemskapet vil styrke norske kunnskapsbedrifter.

Til toppen