Regjeringen inviterer til IT-sikkerhetsdag

Samferdselsdepartementet inviterer i samarbeid med Moderniseringsdepartementet til IT-sikkerhetsdag 26. april 2005. IT-sikkerhetsdagen er åpen for alle og skal sette søkelys på hvordan vi kan opptre sikkert på nett, skriver departementet i en pressemelding.

- Skal det skje en fortsatt utbredelse og utvikling av tjenester på Internett, må vi som brukere føle at teknologien er trygg. Det er derfor svært viktig at vi vet hvordan vi sikrest mulig kan benytte oss av Internett, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Samferdselsministeren vil på IT-sikkerhetsdagen åpne Internettportalen ”Nettvett.no”. Portalen vil inneholde råd og veiledning om hvordan vi kan beskytte oss mot blant annet datavirus, spam og datainnbrudd. Post- og teletilsynet vil stå for driften av portalen og har i sammarbeid med IKT-bransjen og forbrukerorganisasjonene utarbeidet portalens innhold. Målgruppen for portalen er husholdningene, i tillegg til små og mellomstore bedrifter.

Samferdselsministeren vil, sammen med statssekretær Eirik Lae Solberg, Moderniseringsdepartementet, holde innlegg om regjeringens innsats for IT-sikkerhet og presentere resultater fra en Gallup-undersøkelse om IT-sikkerhet.

I tillegg blir det innlegg ved direktør Willy Jensen, Post- og teletilsynet, direktør Grete Faremo, Microsoft og direktør Erik Lund-Isaksen, Forbrukerrådet.

For mer informasjon og påmelding- se Samferdselsdepartementets nettsider:

http://odin.dep.no/sd/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/028001-990853/dok-bn.html

Til toppen