Regjeringen kan utløse IT-politisk jordskjelv

IT-minister Røys utreder nå om staten skal beholde eller kaste ut Microsoft Office.

Regjeringen kan utløse IT-politisk jordskjelv

IT-minister Røys utreder nå om staten skal beholde eller kaste ut Microsoft Office.

Det skal ikke lenger være nødvendig med programvare fra Microsoft for å få tilgang til elektronisk informasjon fra det offentlige. Det mente Bondevik-regjeringen, men rakk ikke å gjøre noe med.

Men Stoltenberg-regjeringen er helt enig. digi.no har tidligere skrevet at IT-minister Heidi

Grande Røys arbeider med en stortingsmelding om IT-politikk, og det er kjent at den skal ta opp problemstilling med dokumentformater og hvordan staten i dag er låst til Microsoft Office.

Dagen før påske nærmest snek Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) med Røys i spissen ut en pressemelding der dette arbeidet konkretiseres. Der skriver departementet at man har satt igang et større arbeid for å utrede åpne dokumentformater.

I praksis har Røys og staten bare to valg:

Man kan vente på Office 12 som kommer mot slutten av året. Dagens office lagrer i XML-format, men Office 12 vil bruke Microsofts forslag til et åpent format, Office Open XML, som standardformat. Microsoft deler ut hele spesifikasjonen til dette formatet, men vil eie og kunne endre formatet. Det er gjenstår å se om konkurrenter av Microsoft vil støtte formatet når Office 12 er ferdig.

Det andre valget staten kan ta vil utløse et IT-politisk jordskjelv.

Velger staten Open Document som nå er godkjent som et ISO-format, vil staten gå over til OpenOffice eller en av de andre konkurrentene til Office. Microsoft har sagt at de ikke vil støtte OpenOffice, som er skapt av en bred allianse av aktører i IT-bransjen. OpenOffice/Staroffice eies av Sun og programpakken fås på både bokmål og nynorsk, men hjelpefilene er ikke oversatt enda.

IT-bransjen har dermed foreløpig delt seg to leirer, noe som gjør at staten vil få en kompleks jobb med eventuelt å konvertere eksisterende dokumenter dersom man velger en overgang.

Departementet har allerede hentet inn råd fra IT-bransjen om blant annet dokumentformater.

- Departementene har laget en rapport om offentlig kildekode og definisjon på hva som skal være åpen standard. Dette har gitt mange høringsinnspill, forteller politisk rådgiver i FAD, Jørund Leknes til digi.no.

For å skjære igjennom skal departementet nå opprette et såkalt standardiseringsråd som skal ta stilling til saken. Her skal en rekke store offentlige aktører samles for å være med på beslutningen, men den endelige sammensetningen er ikke klar.

Sluttrestultatet skal bli en referansekatalog over IT-standarder som offentlige virksomheter skal forholde seg til, deriblant dokumentformater.

Leknes forteller at første utkastet skal foreligge før sommeren, og en ny høringsrunde før høsten.

- Innspillene vil være et svært aktuelt tema til høstens stortingsmelding om IT-politikk, sier Leknes.

Arbeidet skal skje i en åpen prosess hvor alle aktører kan medvirke. Vedtaket i regjeringen innebærer at noen av disse standardene kan få status som obligatoriske for offentlige virksomheter, mens andre blir å betrakte som anbefalinger.

Det store spørsmålet er om Røys og regjeringen tør å presse igjennom et kostbart og komplisert bytte. Hvis hverken OpenOffice eller Micrsosoft Office støtter hverandres formater, må ansatte og norske innbyggere som skal motta og utveklse nye dokumenter og bruke eldre dokumenter ha begge pakkene.

Til toppen