Dette er regjeringens politikk for deling og gjenbruk av data

Næringslivet «må bli enda bedre til å utnytte egne data og til å dele data innenfor etablerte verdikjeder» ifølge meldingen.

Dette er regjeringens politikk for deling og gjenbruk av data
Regjeringen ved IT-minister Linda Hofstad Helleland legger fredag fram en stortingsmelding om datadrevet økonomi. Bildet er fra en muntlig spørretime i Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Noen av de viktigste tiltakene i meldingen er: Nasjonale prinsipper for deling og bruk av data Etablere Datafabrikken som skal bidra til at flere offentlige data av god kvalitet kan brukes til næringsutvikling og innovasjon Opprette en tverrfaglig