Regjeringen lemper på norske UMTS-krav

Telenor Mobil og NetCom får utsettelse på UMTS-utbyggingen - hvis de betaler. Samtidig auksjonerer samferdselsminister Torild Skogsholm ut de to ledige konsesjonene. Spørsmålet er om det finnes mobilaktører som tør å satse på det norske 3G-markedet.

Telenor Mobil og NetCom får utsettelse på UMTS-utbyggingen - hvis de betaler. Samtidig auksjonerer samferdselsminister Torild Skogsholm ut de to ledige konsesjonene. Spørsmålet er om det finnes mobilaktører som tør å satse på det norske 3G-markedet.

- Regjeringen går inn for å lette på vilkårene i konsesjonene for utbygging og drift av tredje generasjons mobiltelefoni, UMTS. Jeg ønsker at flere selvstendige aktører skal etablere seg i det norske mobilmarkedet. Økt konkurranse vil gi forbrukerne bedre og billigere mobiltelefonitjenester, sier samferdselsminister Torild Skogsholm i en pressemelding i formiddag.

I forbindelse med presentasjonen av Tilleggsmeldingen om situasjonen på det norske mobilmarkedet som ble lagt frem i dag, presenterte Skogsholm de nye vilkårene til både de eksisterende konsesjonærene, Telenor Mobil og NetCom og til potensielle nye norske UMTS-utbyggere.

Først trakk Broadband Mobile og før jul hev Tele2 Norge inn håndkledet.

Spørsmålet er om de nye vilkårene er fristende nok for nye, internasjonale mobilaktører. Spørsmålet er også om Telenor Mobil og NetCom er fornøyd med å ha fått utsettelse mot å betale en kompensasjon til staten.

"For å oppnå nødvendig interesse for de ledige UMTS-konsesjonene foreslår regjeringen at minstekravene til dekningsomfang og utbyggingshastighet skal reduseres til å omfatte UMTS-dekning til 30 prosent av befolkningen innen seks år fra konsesjonstildelingen. Ved forrige tildeling av konsesjoner, i desember 2000, var minstekravene at UMTS-nettene skulle dekke 12 bestemte tettsteder (om lag 40 prosent av befolkningen) innen fem år fra konsesjonstildeling. De øvrige vilkårene i UMTS-konsesjonene fra høsten 2000 opprettholdes. Det betyr at nye konsesjonærer også skal betale en årlig frekvensavgift, og en minstepris på 200 millioner kroner per konsesjon."

Disse lettelsene gjelder kun for de to nye konsesjonene som skal auksjoneres bort.

Skogsholm vil lyse ut de to ledige konsesjonene så raskt som mulig, og tildelingene vil foregår etter auksjonsprinsippet. Foreløpig er det bare svenske Tre AB (tidligere Hi3G) som har signalisert et ønske om å bygge et norsk mobilnett.

For å bidra til utviklingen av konkurranse i mobilmarkedet, går regjeringen dessuten inn for å vurdere om det skal gis pålegg om "nasjonal roaming" mellom UMTS-nettene. Roaming vil si at tilbydere av mobilnett inngår avtaler om bruk av hverandres nett. Men pålegget om nasjonal roaming vil først bli vurdert når utbyggingen av UMTS er gjennomført i tråd med kravene i konsesjonene. Dette innebærer at nye konsesjonærer ikke kan være sikre på at de får slike roamings-kontrakter gjennom et statlig pålegg.

Bestemmelser knyttet til et eventuelt pålegg om nasjonal roaming vil bli tatt inn i det kommende regelverket om elektronisk kommunikasjon, går det fram av stortingsmeldingen.

For både Telenor Mobil og NetCom foreslår regjeringen en utsettelse på 15 måneder i utbyggingshastigheten. Det innebærer at alle utbyggingsfristene i konsesjonsvilkårene forskyves med 15 måneder. Dersom konsesjonærene vil benytte seg av utsettelse, skal det betales en kompensasjon til staten. Kompensasjonens størrelse fastsettes av telemyndighetene.

Her finner du Tilleggsmeldingen til Stortingsmelding om mobilkommunikasjon som ble fremmet i mai i 2002

digi.no har flere ganger skrevet om lemping i vilkårene. Her er føljetongen::

Til toppen