Regjeringen ønsker flere norske dataspill

Kultur- og kirkeminister Trond Giske vi gi tilskudd til lansering av dataspill som er på norsk.

Regjeringen ønsker flere norske dataspill

Kultur- og kirkeminister Trond Giske vi gi tilskudd til lansering av dataspill som er på norsk.

Under 1 prosent av spillene som omsettes i Norden har nordisk språk og innhold. Samtidig har 96 prosent av barn mellom 3 og 13 år tilgang til en maskin de kan spille på. Det skriver Kultur- og kirkedepartementet i en pressemelding i forbindelse med presentasjonen av Dataspillmeldingen.

- For å få gode norske dataspill med norsk språk og innhold må det satses, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske. I Dataspillmeldingen foreslår Regjeringen blant annet tilskudd til lansering av norske spill og styrking av ordningen for å få utviklet flere norske spill.

Dessuten vurderer Regjeringen utlåns- og innkjøpsordning gjennom folkebibliotekene for å øke tilgangen til norske dataspill.

- Spill er en positiv aktivitet, og en kilde til underholdning og læring. Samtidig må vi ha fokus på tiltak mot problemskapende bruk av dataspill, sier Giske.

Derfor mener han at det er viktig å styrke Medietilsynets opplysningsvirksomhet i forhold til dataspill som ikke egner seg for barn.

    Les også:

Ifølge Kultur- og kirkedepartementet er omsetning av dataspill større globalt enn kino. I 2006 ble det omsatt dataspill for190 milliarder kroner på verdensmarkedet. Utviklere av norske spill omsatte på sin side for drøyt 100 millioner norske kroner i 2006.

I meldingen forslår departementet Regjeringen å styrke arbeidet for å sikre opphavsrettighetene, kartlegge kompetansebehovet i bransjen, styrke kunnskapen om ”avhengighet” av dataspill og styrke kunnskapen om problemskapende bruk av dataspill, i tillegg til å videreføre Nordisk dataspillprogram.

Dataspillmeldingen er tilgjengelig på denne siden.

Til toppen