Regjeringen oppretter nettsted for å diskutere IT og samfunn

- Vi vil ikke ha et samfunn uten humanisme, sa næringsminister Lars Sponheim da han åpnet Regjeringens nye nettsted "Kimen" - et forum for informasjon, debatt og inspirasjon om et kunnskapssamfunn for alle.

- Vi vil ikke ha et samfunn uten humanisme, sa næringsminister Lars Sponheim da han åpnet Regjeringens nye nettsted "Kimen" - et forum for informasjon, debatt og inspirasjon om et kunnskapssamfunn for alle.

Lars Sponheim ser på Kimen som et lite men viktig ledd i å motvirke den internasjonale tendensen der informasjonsteknologi brukes til å skjerpe tendensen til større skiller i samfunnet, fordi tilgangen til elektroniske tjenester fordeles skjevt, selv om teknologien bærer i seg et potensial til å bygge broer og minske spriket.

Sponheim advarte mot farene, og så også ut over landets grenser:

- Vi kan lage revolusjon for eliten mens store grupper holdes utenfor. Vi kan få et samfunn hvor ekspertene avgjør på områder hvor vi før hadde demokrati. Vi kan lage et vellykket Norge som er seg selv nok og som ikke bryr seg om at det meste av verden ikke er i nærheten av å kunne ta i bruk de nye mulighetene som fascinerer oss. Derfor må målet om å bli et ledende kunnskapssamfunn suppleres med verdier som åpenhet, toleranse, rettferdighet, likeverd og alles mulighet til deltakelse.

Sponheims håp om et deltakersamfunn krever IT i like stor grad som det fryktede elite- og storebrorsamfunnet. Det er hvordan IT brukes som avgjør utviklingen. Kimen er et forsøk på å nå menigmann og -kvinne, og mobilisere til å uttrykke både nye idéer og synspunkter. Han viser til arbeidet som er gjort i Buskerud, der Kongsberg.net og Numedal.net begge er kommet noen små, men viktige, skritt på veien.

Nettstedet Kimen er inndelt i hovedområdene Prosjekt, Kommentar, Dialog og Undring. Prosjekt forteller om anvendelser etter nettstedets visjon. Kommentar skal være et sted der innbudte størrelser får luftet sine meninger, mens Dialog er et forum for fri debatt. Undring tilbyr en blanding av oppgaver og nye perspektiver på IT og samfunn. Ansvarlig redaktør er informasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet Øistein Øisjøfoss. Kommentar og Dialog er lagt under Sponheims IT-politiske rådgiver Hans Antonsen.

Elektronisk debatt er være vanskelig å få til i praksis, og det tar tid, viser blant annet erfaringene fra Buskerud. Blant vitnene Sponheim trakk fram på pressekonferansen for å støtte sine visjoner, var den lokale gründeren Dea Haug Storaas som blant annet har drevet pilotprosjektet Kvinnenettverk, rettet mot kvinnelige etablerere. Hun pekte på to grunnleggende forhold: Debatt kommer der det er et ønske om det, og det må aktiv motivering til for at debatten også skal foregå elektronisk.

Nettstedet Kimen er preget av teknologisk enkelhet, og vises identisk i alle nettlesere, også Opera. I motsetning til mange nylanseringer, virker Kimen praktisk talt feilfri. Den eneste forglemmelsen jeg fant, var at Hans Antonsens innledning til Kommentar ikke er kreditert.

Til toppen