Regjeringen reklamerer for Entra-senter

Presenteres som «verdens beste». Konkurrent raser.

Regjeringen reklamerer for Entra-senter
På regjeringens egne nettsider får statlig eide Entra Eiendom rosende omtale for sitt planlagte datasenter på Fet utenfor Oslo. Nå reagerer konkurrentene. Bilde: Skjermdump fra regjeringen.no

Det vakte oppsikt da det statlig eide eiendomsselskapet Entra Eiendom i februar bekreftet sine planer om et gigantisk grønt datasenter rett utenfor Oslo. Konkurransen om kundene i dette markedet er sterk, ikke minst fra en rekke initiativ fra distriktene.

Blant annet planlegger Smedvig-eide Green Mountain et stort datasenter i en nedlagt NATO-fjellhall utenfor Stavanger. Det er også tilsvarende planer flere steder i landet, blant annet i Nordfjoreid og i Rukjan, Telemark. Men så langt er det bare i Green Mountain utenfor Stavanger som har bestemt seg for å starte etableringen, ettersom de fikk signert opp sin første kunde.

Men konkurransen mot statlige Entra Eiendom er tøff. Nå reagerer direktøren for Green Mountain, Knut Molaug, skarpt på at regjeringen på sine nettsider roser Entra sitt datasenter opp i skyene.

Under overskriften «Verdens beste» blir det statlig eide konseptet beskrevet i rosende ordelag.

– Greenfield Datacenter vil foruten å redusere kostnadene betydelig, bidra til å redusere arealbehovet både i offentlig og privat sektor ved å samle mange små og lokale datasentre i et større topp moderne og sikkert datasenter. Regjeringen har pekt på behov for samordning, konsolidering og felles datasenterløsninger i Norge, skriver Miljøverndepartementet på sine nettsider hos regjeringen.no.

– Vi opplever det som om regjeringen driver markedsføring for et konkurrerende konsept, sier Molaug til digi.no. Han peker på at den samme regjeringen sier at de ikke har noen påvirkning på hva Entra Eiendom foretar seg i markedet.

– Dette gir kredibilitet som andre ikke har mulighet til å få. Jeg synes dette er graverende, rett og slett, sier Molaug til digi.no.

Det er Nærings- og handelsdepartementet som eier samtlige aksjer i Entra Eiendom. Som digi.no har skrevet tidligere er opposisjonen på Stortinget svært kritisk til at det statlige selskapet har satset i direkte konkurranse mot private aktører – på et område som ikke ligger innenfor det formål selskapet skal ha.

Da digi.no stilte en rekke spørsmål om dette til statsråd Trond Giske forrige uke fikk vi dette svaret:

«Departementet har fått informasjon om Entras planer. Samtidig har vi gjort det klart at det ligger til selskapet å fatte beslutning om dette. Vi støtter aktivt opp om distriktskommunenes satsing på datalagring, Innovasjon Norge gjør det samme, uavhengig av hva Entra gjør.»

Giske må også svare på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (FRP) som har engasjert seg i saken. Dette svaret foreligger ikke før mandag denne uken.

Miljøverndepartementet, som har lagt ut den positive artikkelen om Entra Eiendom på sine nettsider, har ikke besvart digi.nos spørsmål.

Den store satsningen på datasentre rundt om kring i landet har kommet til som følge av økt oppmerksomhet på grønne og energieffektive driftsløsninger.

Det er et stort behov for mer lagrings- og driftskapasitet, og Norge burde være et godt egnet område. Vi er både politisk og seismisk stabile og vi har en stor produksjon av grønn energi i form av vannkraft. Dessuten har vi en rekke fjellhaller som nå står ubrukt rundt om kring i landet.

Men så langt har ingen av de store internasjonale kontraktene kommet til Norge. Sverige fikk Facebook og Google valgte Finland. Selv norske Opera Software så utenfor landets grenser for å finne et datasenter. De satser på Island.

Den aktøren som har fått mest oppmerksomhet er faktisk det statlige Entra Eiendom, med sitt konsept Greenfield Datacenter.

Som digi.no kunne fortelle forrige uke er Evry, selskapet tidligere kjent som EDB Ergogroup, i forhandlinger med Entra Eiendom om å flytte store deler av sin drift til det planlagte senteret. Vi har også avslørt at Entra Eiendom presenterte sine planer for statsråd Rigmor Aasrud i fjor sommer. Da var tanken å selge inn Greenfield Datacenter som et godt og grønt sted for staten å plassere sine servere.

Mange har også stusset over hvorfor Entra satser på dette området. I eierskapsmeldingen (Stortingsmelding nr. 13) som næringsminister Trond Giske presenterte i fjor vår, står det følgende om selskapets formål:

«Selskapets hovedformål er å dekke statlige behov for lokaler. Selskapet kan eie, kjøpe, selge, drive og forvalte fast eiendom og annen virksomhet som har sammenheng med dette. Selskapet kan også eie aksjer eller andeler i, og delta i andre selskaper som driver virksomhet som nevnt i forrige punktum. Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper.»

    Les også: