Regjeringen satser på gratis IT-drift

Regjeringen håper næringslivet skal gi skolene 16.000 PC-er til neste år, men har glemt en svært viktig budsjettpost, sier Per Morten Hoff i IKT Norge.

Regjeringen håper næringslivet skal gi skolene 16.000 PC-er til neste år, men har glemt en svært viktig budsjettpost, sier Per Morten Hoff i IKT Norge.

Leder for den store bransjeorganisasjonen IKT Norge, Per Morten Hoff, er usikker på hva han synes om Regjeringens forslag til Statsbudsjett. På den ene siden synes han Regjeringen sender et positivt signal med sine budsjettpåslag, men er rask til å påpeke at påslagene er minimale.

Hoff savner et utspill på opsjoner - IT-næringen skriker etter en bedre mulighet til å gi sine ansatte lønnsomme opsjoner.

- Norge har fremdeles den dårligste opsjonsordningen i Europa, men Regjeringen signaliserer ikke at de ønsker å rette opp i dette problemet.

Mer om Statsbudsjettet:

Hoff påpeker at Regjeringen for to uker siden antydet i en lekkasje at Statsbudsjettet skulle øke IT-satsingen i distriktene. Nå etterspør han også hvor det ble av den bebudede distriktssatsingen.

Det økte fokuset på IT i grunnskolen applauderes av IKT Norge, men Hoff er likevel kritisk. Regjeringen mener man må bruke 200, en økning på 150 millioner kroner fra i fjor. Men mesteparten skal brukes til å kurse lærerne og utvikle bøker, læreplan og nettsteder.

Regjeringen satser på at det hvert år skal overføre 16.000 nyoverhalte datamaskiner fra næringslivet til skoleverket. Dette vil gi hver skole fem PC-er til hver skole i Norge hvert år.

- Men hvem skal overhale, drifte og vedlikeholde disse gamle maskinene? Lærerne verken kan eller har tid. Selv med nye maskiner regner man at 40 PC-er tilsvarer en driftsperson på heltid, påpeker Hoff.

Uten drifts- og vedlikeholdsbudsjett tror Hoff at maskinene vil støve ned. Det skjedde etter at flere skoler i Bergen fikk aldrende datamaskiner av det lokale næringslivet.

Til toppen