Regjeringen sender ny åndsverklov på høring

Nå blir det forbudt å strømme film fra åpenbart ulovlige kilder.

Regjeringen sender ny åndsverklov på høring
Bilde: Terje Pedersen, NTB scanpix

Åndsverkloven er vår viktigste kulturlov. Nå blir den enklere å bruke og bedre tilpasset verden vi lever i, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Utredningen om kunstnerøkonomien fra 2015 viste blant annet at den teknologiske utviklingen har svekket rettighetshavernes stilling. Regjeringen ønsker å gjenopprette denne balansen og styrke rettighetene til skapende og utøvende kunstnere, slik at det skal bli lettere å omsette åndsverk og rettigheter. Regjeringen ønsker også å gjøre loven mer moderne. Den skal bli lettere tilgjengelig og mer teknologinøytral.

– Skapende og utøvende kunstnere får med dette lovforslaget bedre forutsetninger til å tjene penger på det de produserer. Forslaget legger også til rette for at forbrukerne kan få bedre tjenester. Jeg vil oppfordre bransjen til å styrke det digitale tilbudet slik at det blir enkelt og attraktivt å bruke gode, lovlige tjenester, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. Høringsfristen er 8. august. (©NTB)