Regjeringen setter spambekjempelse på dagsorden

Regjeringen og Samferdselsministeren er lei av spam. Nå inviteres IT-bransjen til et felles angrep på uønsket e-post.

Regjeringen og Samferdselsministeren er lei av spam. Nå inviteres IT-bransjen til et felles angrep på uønsket e-post.

Samferdselsminister Torild Skogsholm inviterer IKT-bransjen og forbrukerorganisasjoner til idédugnad for å diskutere hvordan masseutsendelse av uønsket e-post best kan bekjempes.

    Les også:

- Lovgivning, tekniske løsninger, internasjonalt samarbeid og informasjon er viktige virkemidler i kampen mot uønsket e-post. Det er også viktig at, næringslivet og organisasjoner samarbeider for å finne løsninger på problemet, sier Skogsholm i en pressemelding.

Invitasjonen er sendt til Abelia, Datatilsynet, EuNett, El-IT Forbundet, Forbrukerrådet, IKT-Norge, Microsoft, Nettnemda, Norman ASA, Norsk Regnesentral, Telenor Internett, Tiscali og Universitet i Oslo, i tillegg til Barne- og familiedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

I invitasjonen tar statsråden opp noen av problemene brukere og organisasjoner opplever med det stadig økende omfanget av uønsket, masseutsendt e-post.

Under møtet, som skal holdes hos statsråden den 21. august i år, ønsker Skogsholm å sette fokus problemet og inviterer deltakerne til å uttrykke sine synspunkter om, og komme med forslag til konkrete tiltak som kan settes i verk mot uønsket e-post.

Skogsholm mener at det i tillegg til myndighetenes innsats, er det behov for økt innsats fra næringsliv og organisasjoner.

Hele invitasjonen er tilgjengelig på denne siden.

Til toppen