Regjeringen skal sjekke IT-budsjettene

Nå skal regjeringen sjekke om offentlige IT-prosjekter sprekker med titalls milliarder hvert år slik Simula påstår.

Nå skal regjeringen sjekke om offentlige IT-prosjekter sprekker med titalls milliarder hvert år slik Simula påstår.

Simula Research Laboratory offentliggjorde for halvannen uke siden en rapport som påstår at IT-prosjekter i offentlig sektor i snitt sprekker med hele 67 prosent, mens det i privat sektor sprekker med bare 21 prosent.

Dette får Simula til å hevde at nye norske IT-prosjekter koster det norske samfunnet svimlende 60 milliarder kroner - hvert år, ikke 31,4 milliarder som planlagt.

Simula bygger sine tall på intervjuer med 18 IKT- leverandørers og 51 prosjekter disse har gjennomført. Men hvem Simula har snakket med og hvilke kundeprosjekter som har skåret seg så alvorlig vil ikke analyseselskapet offentliggjøre.

Rapporten har skapt stor furore blant bransetopper i IKT-næringen, analytikere og nå også staten.

    Les også:

På onsdag ble forskere i Simula innkalt til et møte i Næringsdepartementet for å orientere om påståtte milliardoverskridelser i IT-prosjekter i offentlig sektor. Forklaringen ble gjort mot eKontakt-gruppen som består av IT-kyndige embedsmenn fra en rekke departementer.

- Vi forstår ikke helt rapporten og må studere hvordan den metodisk er sammensatt før vi kan uttale oss nærmere, sa seniorrådgiver Kai-Ove Nauen i Arbeids- og Administrasjonsdepartementet (AAD) til digi på fredag. Han sitter i IT-strategisk enhet i avdelingen for statlig forvaltning.

Nå ønsker Regjeringen å gjøre noe med de usikre tallene og vil sammen med Næringsdepartementet, Arbeids og Administrasjonsdepartementet (AAD) og Statistisk Sentralbyrå sette i gang et arbeid med å skaffe bedre tall og statistikker innenfor offentlig IT.

Simula-rapporten har dermed satt fortgang i flere og mer etterrettelige IT-statistikker som staten lenge har etterlyst.

Ettersom det er AAD sitt ansvar å effektivisere og modernisere offentlige innkjøp, vil denne saken bli tungtveiende for departementet framover. Han stiller seg undrende til resultatet og viser til tilsvarende rapport fra Statkonsult og Kommunenes Sentralforbund som viser til beregnet årlige it-utviklingskostnader på fem milliarder i Staten og fem milliarder i kommunene.

- Simula har framlagt interessante synspunkter, men vi må se nærmere på tallene. Det er alt for uklare tall og vi må finne ut hvilke grunnlag det er gitt på. Hvis tallene stemmer, må vi snarest se på hva årsakene kan være, sier Kai-Ove Nauen.

Til toppen