Regjeringen sponser bruk av åpen kildekode

Staten setter av midler til å stimulere til økt bruk av åpne standarder og åpen kildekode.

Staten setter av midler til å stimulere til økt bruk av åpne standarder og åpen kildekode.

2007 kan bli et gjennombruddsår for Regjeringens arbeid med åpne standarder.

Den rødgrønne regjering vil at alle skal kunne kommunisere elektronisk med det offentlige uten å være avhengig av programvare fra bestemte leverandører.

I utkastet til statsbudsjett for 2007 seksdobler IT-minister Heidi Grande Røys satsingen på åpne standarder og åpen kildekode i offentlig sektor.

I alt 10 millioner kroner er satt av til dette formålet mot 1,7 millioner kroner i fjor. Regjeringen håper med dette å fjerne tekniske hindre og avgrensninger i det elektroniske møtet mellom offentlig virksomhet og miljøer utenfor.

Åpne standarder i offentlig virksomhet skal gjøres tilgjengelig for alle interesserte på Internett.

IT-ministeren mener at åpen kildekode vil gjøre det mulig også for små leverandører å bidra til å utvikle offentlig sektor.

Regjeringen vil i 2007 gjennomføre tiltak for å stimulere til økt bruk av åpen kildekode. Senest i denne uken fikk Eiksmarka skole i Bærum tildelt 200 000 kroner av Grande Røys til åpen kildekode-bruk i skolene.

Hva slags tiltak som planlegges, vil bli offentliggjort i Stortingsmeldingen om IKT-politikk som skal være klart 18. desember.

    Les også:

Til toppen