Regjeringen stopper Atea-streiken

Tvinger EL & IT-ansatte tilbake på jobb.

De streikende Atea-ansatte må tilbake på jobb etter pinsen. Regjeringen varslet torsdag tvungen lønnsmend i den bittre tariff-konflikten som har satt strømforsyingen i fare.
De streikende Atea-ansatte må tilbake på jobb etter pinsen. Regjeringen varslet torsdag tvungen lønnsmend i den bittre tariff-konflikten som har satt strømforsyingen i fare. (Bilde: Marius Jørgenrud)

Tvinger EL & IT-ansatte tilbake på jobb.

  • Karriere

Oslo (NTB-Birgitte Iversen): Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) avsluttet torsdag kveld strømstreiken med tvungen lønnsnemnd på grunn av «massiv fare for strømbrudd». De organiserte Atea-ansatte vil ikke gi opp kampen om tariffavtale.

Statsråden kalte inn partene til møte i 21-tiden torsdag kveld.

– Tvungen lønnsnemnd var eneste løsningen nå. Vi har fulgt situasjonen nøye fra time til time, og vi har sett at det nå er stor fare for massive strømbrudd. Det kunne ha ført til at vi kom i en situasjon hvor vi ikke lenger hadde kontroll over strømforsyningen i Norge, noe som igjen kunne ha utgjort en fare for liv og helse, sier Huitfeldt til NTB.

Kalt inn

Bakgrunnen for konflikten er kampen for å få en tariffavtale med AFP-ordning for ansatte i IT-bedriften Atea. 63 av de 1.650 ansatte i bedriften streiker. I sympati med de streikende i Atea har EL & IT-forbundet tatt ut en stor andel av sine medlemmer flere energiselskaper i streik.

Tirsdag ble sympatistreiken trappet opp, og totalt 1.050 medlemmer av EL & IT Forbundet i sju energiselskaper var i streik. Blant dem var 217 ansatte i Statnett, som utgjorde hele den operative beredskapen for sentralnettet som sikrer driften av kraftsystemet i Norge.

Cirka 90 nettkunder i Rogaland, Hordaland, Vestfold, Telemark og Troms var torsdag uten strøm som følge av strømstreiken.

– Ut av proporsjoner

Steinar Sønsteby, visekonsernsjef i Atea, er glad for avgjørelsen.

– Vi ser det som naturlig med denne løsningen siden sympatistreiken var blitt så ute av alle proporsjoner, sier Sønsteby.

– Hva mener du med det?

– Vi har en bedrift med nesten 2.000 ansatte, 63 av dem er i streik, og så er det tatt ut nær 1.200 mennesker i streik i Energi-Norge for å sympatisere med dem, det oppleves som noe ute av proporsjoner, sier Sønsteby.

Sønsteby sier et flertall av de ansatte ikke ønsker en tariffavtale, men heller vil beholde dagens ordninger.

– Vil fortsette kampen

Forhandlingsleder i El- og IT-forbundet, Jan Olav Andersen, sier forbundet tar til etterretning at regjeringen mener det var nødvendig å gripe inn.

– Vi har ikke grunnlag for å bestride at beskrivelsen av situasjonen som potensielt kan oppstå i strømnettet er riktig, sier han.

Andersen sier kampen for tarifflønn i Atea ikke er over.

– Nå flyttes den over til en ny banehalvdel. Nå vil vi kjempe for å få gehør for våre krav i Rikslønnsnemnda, sier Andersen.

Andersen sier tariffavtale er viktig, selv om et flertall av de Atea-ansatte ønsker dagens ordninger.

– Tariffavtalen er selve bærebjelken i den norske samfunnsmodellen. Den sikrer medbestemmelse, bedriftsdemokrati, forhandlingsrett på lønns- og arbeidsvilkår og den sikrer også AFP, slik at det er betydelige fordeler med en slik avtale. Jeg ser ingen grunn til at en bedrift av den størrelsen ikke skal være underlagt de samme spillereglene som gjelder i arbeidslivet for øvrig, sier Andersen. (©NTB)

    Les også:

Til toppen