Regjeringen utsetter Fornebu-avklaring

Regjeringen har bestemt seg for å forhandle videre med begge gruppene som ønsker å bygge IT-senter på Fornebu, både sammenslåingen IT Fornebu Technoport og Nettverk Fornebu.

Regjeringen har bestemt seg for å forhandle videre med begge gruppene som ønsker å bygge IT-senter på Fornebu, både sammenslåingen IT Fornebu Technoport og Nettverk Fornebu.

Regjeringen skulle egentlig ha bestemt seg for én av interessentene i går. I stedet ble det fattet et vedtak som krever en "ytterligere presisering" av tilbudet fra IT Fornebu Technoport. Samtidig gis Nettverk Fornebu "anledning til å revurdere sitt tilbud".

Arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy mener det er rimelig å gi Nettverk Fornebu en slik anledning, siden deres opplegg ble gjort ferdig mens IT Fornebu og Technoport var konkurrenter. Hun sier også at det trengs mer tid for å vurdere tilbudet fra den nye sammenslutningen IT Fornebu Technoport.

Selv om Regjeringen utsetter tidspunktet for når den selv vil ta stilling til hvem som skal stå for IT-senteret på Fornebu, skal saken fortsatt fremmes for Stortinget innen 1. oktober.

- Andre datoer i denne prosessen finnes ikke, presiserer informasjonssjef Leiv Ellingsen i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Til toppen