Regjeringen utsetter nødnett-budsjett

Regjeringen utsetter budsjettbehandlingen av et framtidig radiosamband for nødetatene til senere i høst.

Regjeringen utsetter budsjettbehandlingen av et framtidig radiosamband for nødetatene til senere i høst.

Regjeringen la i dag frem budsjettet for 2005, og nødnettprosjektet omtales i kapittel 456. Det fremgår at Regjeringen ikke har tatt endelig stilling til spørsmålet om fremtidig radiosamband for nødetatene.

Dette er en nedtur for IKT-bransjen der minst seks store leverandører hadde håpet om å få kjempe om en gigantkontrakt.

Dagens analoge nødsamband, som politiradioen, kan avlyttes. Datatilsynet har krevd at dette må krypteres av hensyn til personvern. Det vil koste rundt 700 millioner kroner.

Datatilsynet påla politiet innen oktober 2004 å starte arbeidet med tilfredsstillende sikring av sitt mobilsamband ved at sambandsnettet blir kryptert. De to andre nødetatene, brannvesen og helsevesen, har fått tilsvarende pålegg.

Regjeringen vil så snart som mulig, enten i høstsesjonen eller senest tidlig på nyåret 2005, komme tilbake til nødnettprosjektet og håndtering av Datatilsynets krav. Nødnettprosjektets budsjett foreslås økt med 12 millioner kroner i forhold til 2004-budsjettet som var på 3,6 milliarder kroner. Midlene er avsatt til dekning av utgifter knyttet til oppfølgingen av arbeidet med nytt nødnett i 2005.

Dette er trolig et kraftig signal til Jusisdepartementet om at selv for det norske statsbudsjettet blir 3,6 milliarder for mye penger. Regjeringen sier nå man ønsker å begrense et nytt nett til Østlandet i første omgang, men når og hvor mye penger som kommer er ikke klart.

Regjeringen sier nå at den vil komme tilbake til Stortinget med et eget forslag om hvordan nødsambandet skal finansieres.

digi.no omtalte i går nødnett-prosjektetet, der departementet sitter klare til å gå videre i arbeidet, men må først få penger fra Stortinget. Nå må de og IKT-bransjen altså vente.

    Les også:

Sambandet skal i første omgang innføres i tettbygde strøk på Østlandet.

Det nye nødnettet skal erstatte dagens mobilradiosystemer og bruken av mobiltelefon i etatene. For at dette skal være mulig må nødnettet få like god radiodekning som mobilnettene i byer og langs veier. I tillegg må det være mulig å kommunisere i områder der det normalt ikke bor mennesker, men hvor det kan skje ulykker. Som for eksempel på fjellet og ved havgapet.

I dag har politi, brannvesen og helsevesen begrenset mulighet for kommunikasjon mellom etatene og mellom ulike geografiske områder innen hver etat.

- Vi snakker om en telesatsning som er på nivå med NetCom-utbyggingen, sier prosjektleder for nødnettet i Justisdepartementet, Lyngstøl til digi.no.

Til toppen