Regjeringen vil bygge to nye telenett

I revidert nasjonalbudsjett går Regjeringen og Kjell Magne Bondevik inn for å dekke landet med to helt nye telenett som vil koste milliarder.

I revidert nasjonalbudsjett går Regjeringen og Kjell Magne Bondevik inn for å dekke landet med to helt nye telenett som vil koste milliarder.

Halvveis gjennom året justerer Stortinget statens pengebruk, en prosess som starter med at regjeringen i dag la frem revidert nasjonalbudsjett.

I dette budsjettet blir det klart at regjeringen setter strek over alle forsøk på å rasjonlisere utbyggingen av nye lukkede mobilnett. Jernbaneverket ønsker seg et nett for å sikre kommunikasjonen med og mellom tog. I tillegg ønsker nødetatene seg et nytt nett for kommunikasjon på skadesteder og med vaktsentralene.

Behovene er reelle, men blant annet har Næringsdepartementet foreslått å studere mulighetene for tilpasse og utvide dagens mobilnett. For prislappen på hvert nett blir flere milliarder kroner.

Tetra-nettet til nødetatene skal blant annet ha høy kapasitet på selv avsidesliggende steder i tilfelle en ulykke - noe som løfter anslagene for utbygging til tre milliarder kroner.

Regjeringen har utsatt byggestart for Tetra-nettet til 2004, men beslutningen er tatt og arbeidet med nettet får en ekstrabevilgning på tre millioner kroner. Bevilgningen til selve utbyggingen kommer først i 2004.

Samtidig starter man forsiktig på utbyggingen av Jernbaneverkets GSM-R-nett. 200 millioner kroner skal gå til å skape et GSM-R-nett som dekker Nordlandsbanen (strekningen Bodø-Rognan) som i dag ikke har noe nødsamband.

GSM-R er et lukket mobiltelefonisystem som er spesialutviklet til bruk av jernbanene i Europa. GSM-R er en videreutvikling av vanlig kommersiell GSM, med funksjonelle og tekniske tilpasninger i forhold til jernbanedrift og nødkommunikasjon. GSM-R-prosjektet omfatter utbygging av ny togradio langs det nasjonale jernbanenettet på omlag 4.000 kilometer.

I busjettdokumentet anslår regjeringen prisen for Jernbaneverkets GSM-R til koste 1,7 milliarder kroner og er planlagt ferdig i 2006. Men det er ikke helt spikret om nettet skal bygges.

Budsjettforslaget inneholder følgende underholdene passiar:

«For å overholde GSM-R-prosjektets vedtatte tidsfrister har det vært nødvendig for Jernbaneverket å sette i gang tilbudskonkurranser for leveransene til systemet før GSM-R-prosjektet er tatt opp til bevilgning, med forbehold om Regjeringens og Stortingets samtykke. De mottatte tilbudene legger til grunn at de vedtatte tidsrammene for GSM-R-utbyggingen skal overholdes, under forutsetning av at det kan inngås kontrakt om utbygging og systemleveranser innen utløpet av juni 2003.»

Jernbaneverket skal med andre begynne på arbeidet, selv om Stortinget ikke har bevilget pengene - fordi man har innført for trange tidsfrister.

Til toppen