Regjeringen vil fjerne hindre mot nettsky-bruk

Lovverket kan bli myket opp.

Regjeringen vil fjerne hindre mot nettsky-bruk
Det blir Stortinget som til syvende og sist må vedta en ny arkivlov. Regjeringen sier de nå har nedsatt en arbeidsgruppe som skal kartlegge juridiske hindre for bruk av skytjenester. Bilde: MJ/digi.no

– Regjeringen er opptatt av å rydde opp i uklarheter, slik at vi kan få en sikker og forutsigbar bruk av skytjenester, sier statssekretær i kulturdepartementet Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) til digi.no.

Riksarkivet slo mandag fast at offentlig sektors skyarkivering i utlandet er ulovlig ifølge arkivloven, et lovverk som sorterer under kulturdepartementet.

Nå varsler regjeringen en mulig oppmyking av regelverket. Først skal de kartlegge juridiske hindre for bruk av nettskyen.

– Riksarkivaren understreker behovet for en gjennomgåelse av problemstillingene. I den forbindelse kan det være nødvendig å forenkle og fornye arkivregelverket, fortsetter Borgundvaag.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ifølge ham nå i høst nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe, som blant annet skal kartlegge juridiske hindringer for bruk av skytjenester. Gruppa skal avlegge rapport senest påsken 2015. Her er deres mandat (pdf).

KAN BLI NØDVENDIG Å FORENKLE OG FORNYE LOVEN: Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag fra Høyre.
KAN BLI NØDVENDIG Å FORENKLE OG FORNYE LOVEN: Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag fra Høyre. Bilde: Kulturdepartementet/Ilja C. Hendel

En prosess med å revidere arkivloven vil nødvendigvis starte slik. Arbeidsgruppen produserer en utredning eller rapport, og så er det prosedyre med en høringsrunde på normalt tre måneder. Etter innspill og behandling i departmentene kan det ende opp med et lovforslag som legges fram for Stortinget.

Alle statlige, fylkeskommunale og kommunale institusjoner og enheter har et selvstendig ansvar for sikker oppbevaring av arkivmateriell. I dag må de påse at lagringen skjer på norsk jord.

– Alt som offentlige organer har av innhold som kan ha verdi som dokumentasjon, eller har vært gjenstand for saksbehandling er omfattet. Det gjelder uavhengig av om det er kommet inn eller er sendt ut av organet. Arkivloven gjelder mye bredere enn det som bare er journalpliktig, sa Riksarkivets underdirektør Tor Anton Gaarder til digi.no på mandag.

Det kan nevnes at det finnes skyleverandører som bare har servere i Norge; Disse blir da ikke berørt av gjeldende regelverk.

– Riksarkivaren har ansvar for blant annet veiledning for arkivarbeidet i offentlige organer. I den forbindelse har Riksarkivaren presisert at arkivering av arkivmateriale og sikkerhetskopier i skytjenester som har servere utenfor landet ikke gir sikker oppbevaring av materialet. Denne presiseringen er viktig for at offentlige organer kan praktisere en sikker og forutsigbar bruk av skytjenester. I tillegg er det viktig å utvikle skytjenester som i fremtiden kan gi risikofri bevaring av offentlige arkiver, sier statssekretær Borgundvaag fra Høyre.

    Les også:

Les mer om: