Regjeringen vil ikke skille ut Telenors fastnett

En rekke medier melder i dag at Næringsminister Ansgar Gabrielsen vurdere å splitte Telenor i to. Men Hermansen kan ta det med ro.

Debatten om Telenors makt og rolle, både før og etter børsnoteringen, dreier seg ofte om eierskapet av fastnettet der Telenor har nesten-monopol. Konkurrenter mener at staten bør skille ut Telenors fastnett i et eget selskap som tilbyr sine tjenester til alle teleselskaper til samme krav og priser.

Dette ville ha økt konkurransen og redusert antall rettssaker, mener kritikerne.

Det mener forsåvidt også den sittende Bondevik-regjeringen med Høyre i spissen. Under et foredrag i går skal næringsminister Angar Gabrielsen fra Høyre sagt at staten bør vurdere å skille fastnettet ut i et eget selskap.

Men politisk rådgiver i departementet, Eirik Lae Solberg, mener dagens medieoppslag er basert på et ikke helt presist gjengitt sitat.

- Gabrielsen refererte Victor Norman som har sagt at når statlige selskaper blir selvstendige bedrifter, skal man også ta konkurransepolitiske hensyn. Dette hadde vært naturlig hvis Telenor skulle vært skilt ut i dag, sier Solberg og mener det også var det Gabrielsen uttalte under gårsdagens foredrag.

- Men det er mindre realistisk å gjøre dette i etterkant. Hadde vi sittet med regjeringsmakten da Telenor ble børsnotert, hadde vi nok skilt ut fastnett-delen, men dette er snøen som falt i fjor. Vi vil ikke utrede eller diskutere en utskillelse av dette nå, sier Solberg til digi.no.

Men staten har i utgangspunktet mulighet til å trumfe gjennom en deling av Telenor, for staten sitter på 78 prosent av aksjene.

- Vi må forholde oss profesjonelt til aksjemarkedet. Man skal ikke overstyre børsnoterte selskaper, mener Solberg.

Om staten planlegger en nedsalg i Telenor vil ikke Solberg kommentere i forkant av eierskapsmeldingen som legges frem i morgen.

Til toppen