Regjeringen vil importere IT-folk til høsten

Grete Knudsen skal fremlegge en plan for å importere 3-5.000 IT-ansatte fra India og Øst-Europa allerede til høsten.

Grete Knudsen skal fremlegge en plan for å importere 3-5.000 IT-ansatte fra India og Øst-Europa allerede til høsten.

Nå åpner Stoltenberg-regjeringen endelig for det USA har gjort lenge, og mange andre land planlegger. For å lappe på mangelen på IT-folk, planlegger man å åpne innvandringsslusene.

Foreløpig er det bare snakk om en liten åpning - LO og sterke krefter kjemper i mot det de mener vil true medlemmenes lønninger. Næringsminister Grete Knudsen forteller til Bergens Tidene at hun ser for seg 3-5000 ansatte og peker ut India og Øst-Europa som områder med mye flinke folk.

- Stortinget har sagt flere ganger at man ønsker en åpning for kvalifiserte innvandrere. Saken utredes av en statsekretærgruppe som skal legge frem sitt arbeid i mars. Vi ønsker å åpne for innvandringen senest til høsten sier, Knudsen til digitoday.no.

Systemet vil gi innvandrere mulighet for opphold i Norge i tre eller fem år med eventuelt partner og barn. Slik fungerer det såkalte Greencard-systemet i USA.

Ordningen vil når den trer i kraft, la bedrifter som viser at de ikke finner folk i Norge, rekruttere i utlandet. Det er bedriftene som selv må finne kandidater og stå som garantist for at de skal jobbe med IT.

- De innvandrede ekspertene skal ha full norsk lønn, understreker Knudsen ovenfor digitoday.no.

Men konkurransen om IT-ekspertene begynner å bli hard etterhvert som stadig flere land åpner for innvandring. Særlig USA lokker som mulighetenes land, Tyskland har så langt ikke lyktes i stor grad.
- Norge kan lokke med et av verdens beste helsevesen, godt miljø og store fritidsmuligheter, svarer Knudsen på digitodays spørsmål om hvordan Norge skal konkurrere om IT-hodene.

Den største utfordringen kan bli å sende IT-ekspertene hjem igjen. For gjør man ikke det, blir Norges import en tapping av de lyseste hodene fra fattige land. Men for bedriftene og Norge er det dårlig økonomi å sende tilbake folk etter tre eller fem år - det er da de virkelig fungerer godt og har slått rot i Norge.

- Dessverre ser vi at mange studenter fra fattige land ikke reiser hjem slik forutsetningen er, sier Knudsen. Om det kan bli åpninger for å bli vil ikke Næringsministeren gå inn på nå.

- Detaljene er ikke fastlagt - det er ikke sikkert at vi skal kopiere den amerikanske og tyske ordningen, sier hun.

Til toppen