Regjeringen vil legge moms på ventureselskaper

Finansminister Schjøtt-Pedersen foreslår å gjøre det mindre attraktivt å investere i nye IT-selskaper. Nå spår bransjen at venturemiljøet i Norge vil dø ut.

digitoday.no kan i dag avsløre en ny, ukjent side av momsreformen regjeringen forslår. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen foreslår at det skal legges moms på venturevirksomhet. En lang rekke kilder i de norske investormiljøene som digitoday.no har snakket med forteller at mange vurderer å flytte utenlands på grunn av forslaget.

Alle investorene digitoday.no har snakket med kjenner til forslaget. Blant annet skal Telenor Venture AS ha arbeidet intenst på Stortinget og i regjeringen for å få stoppet forslaget, men har så langt ikke lykkes. Også Norsk Venturekapitalforening, med Tellef Thorleifsson i spissen, har jobbet med å få endret forslaget. Og nå er det bare en måned til momsreformen trer i kraft.

Venturenæringen i Norge står i fare for å dø ut. Dette er i alle fall bransjens spådom etter å ha fordypet seg i momsreformen fra regjeringen. Her er hvordan de nye reglene vil slå ut:

Ventureselskapene i Norge er organisert som fonds, som investorer investerer i. Disse fondene styres av et management, som bestemmer hvor pengene skal plasseres og som følger opp investeringen. Når fondet skal oppløses, og de investerte pengene skal tilbake til investorene, påløper en tung skatteregning. For da skal management-selskapet ha sin såkalte "suksess fee," som er en brøk av gevinsten i fondet.

Som en følge av at tjenesteyting nå blir momsbelagt, og det faktum at management i et venture-selskap yter tjenester til investorer, blir dette momsbelagt med 24 prosent. Konsulenttjenester, tjenester fra jurister og analytikere blir også momsbelagt, noe som vil slå negativt ut for venturebransjen. Det årlige forvaltningsgebyret som ventureselskapene lever av, blir også momsbelagt.

Et eksempel: Et ventureselskap styrer på vegne av investorer et fond som har en verdi på 100 millioner kroner etter en rekke gode investeringer. Det blir besluttet å oppløse fondet og gi pengene tilbake til investorene. Management i venture-selskapet får 20 prosent av gevinsten, mens investorene får de resterende 80 prosent. De 20 prosentene som betales til managment blir i den nye momsreformen sett på som betaling av tjenester. Altså momspliktig.

20 prosent av 100 millioner kroner er 20 millioner kroner. Det blir en hard momsregning, og verre blir det når man regner inn gevinst-skatten på 28 prosent. I tillegg kommer moms på det årlige forvaltningsgebyret selskapene tar.

Investorer digitoday.no har snakket med peker på to løsninger for ventureselskapene. Den ene er enten å søke om konsesjon for å drive aktiv forvaltning hos Kredittilsynet. Dette er en lang prosess, og en konsesjon gir såpass mange begrensninger at dette vil passe svært få av ventureselskapene, mener investorer digitoday.no har snakket med.

Den andre løsningen er å flytte til utlandet.

Norsk Venturekapitalforening, en interesseorganisasjon for denne gruppen selskap, har i lengre perioder prøvd å få momsunntak for ventureselskap og forvaltning av investeringsselskap (som for alle praktiske formål er et ventureselskap). Dette har de ikke greid så langt.

- Følgene er at det blir mindre interessant å investere i venturefonds, og vi frykter at miljøet vil forsvinne, sier Torleifsson til digitoday.no.

Momsreformen vil først igangsettes 1. juli, men Torleifsson sier til digitoday.no at Norsk Venturekapitalforening ikke har fått gehør for sine synspunkt i de forskjellige departementene.

Til toppen