Regjeringen vil sikre det norske internettet

Regjeringen og IT-minister Heidi Grande Røys har utarbeidet en plan for å øke nett-sikkerheten i Norge.

Regjeringen vil sikre det norske internettet

Regjeringen og IT-minister Heidi Grande Røys har utarbeidet en plan for å øke nett-sikkerheten i Norge.

Timingen er upåklagelig, for i forrige uke ble det demonstrert hvor sårbart det norske internettet er da en brann i to strømkabler ved Oslo Sentralbanestasjon slo ut BaneTeles nett og rammet blant annet politiets nett.

Det er derfor ekstra interessant at IT-minister Heidi Grande Røys i morgen innkaller til pressekonferanse der hun skal presentere nye retningslinjer for øke nettsikkerheten i Norge.

Hun skal da legge frem et bred arbeid mange av de tyngste departementene har vært med på å utarbeide.

Bakgrunnen for arbeidet er enkel: Samfunnets avhengighet av IKT og Internett har økt. Dette gjør samfunnet mer sårbart, påpeker departementet

Det Grande Røys skal presenterer i morgen har fått navnet "Nasjonale retningslinjer for å styrke informasjonssikkerheten 2007-2010".

"Grande Røys vil presentere hvilke IKT-relaterte sikkerhetsutfordringer samfunnet står overfor og innsatsområdene regjeringen prioriterer", skriver departementet i sin pressemelding.

Bak arbeidet står Justisdepartementet, Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) selv.

Spørsmålet er hvor bredt tiltakene vil favne og om det legges statlige penger eller støttetiltak på bordet.

Til toppen