Regjeringen vurderer å sponse digital-TV

Kirke- og Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland vil ikke fire på kravene. Overfor digi.no gjør hun det klart at alle nordmenn skal få digitale, interaktive tjenester på sine TV-skjermer.

I løpet av de nærmeste månedene skal Bondeviks samlingsregjering avgjøre om og hvordan alle nordmenn skal få digital-TV og andre avanserte interaktive tjenester hjem i stua.

Slaget står om Norge skal hoppe fra analoge TV-sendinger til digitale bilder og tjenester. I tillegg til digitale TV-bilder, vil den avanserte mottakerboksen kunne gi Internett og en rekke andre digitale tjenester. Problemet er at disse boksene må deles ut nesten gratis, for alle nordmenn skal få ta imot NRK 1 og TV2.

Men den totale prislappen for mastnettverk og mottakerbokser er på hele 5-6 milliarder kroner, ifølge Telenor. Selskapet har signalisert sterkt gjentatte ganger at dette er uaktuelt, ikke minst til digi.no. Skal Telenor si ja, må selskapet slippe å dekke de mest spredtbebygde utkantstrøk, signaliserer selskapet.


Kirke- og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland bekrefter at hun har fått med seg signalene, men sier nei til reduserte krav og åpner dermed for statlige bidrag til regningen.

- Jeg synes det er vanskelig å se for meg å senke kravene til dekning, folk vil ikke forstå dette. Det er vanskelig nok å forklare hvorfor mange ikke kan ta inn NRK 2, sier Svarstad Haugland til digi.no.

I går kunne digi.no fortelle at utlysningen av konsesjonen for å bygge digitalt sendenett er utsatt. Saken skal opp i regjeringen og så skal Stortinget orienteres - nettopp på grunn av de store summene og distriktspolitikken som saken inneholder. Svenskenes digital TV-katastrofe øker nok også regjeringens ønske om å sikre seg bred støtte.

KrF-ministeren forteller at regjeringen har oppfattet Telenors signaler og er enig i at Regjeringen dermed har tre valg: Droppe utbygging, sprøyte inn penger selv eller å redusere dekningskravene.

- Jeg skal gi Stortinget en orientering om NRKs rolle i februar og da blir digitalt bakkenett en viktig bit. I forkant av dette vil vi diskutere saken i regjeringen, forteller Svarstad Haugland til digi.no.

Mer konkret vil hun ikke være til å begynne med, men hun gir flere ganske sterke hint om hvilken vei hun og regjeringen heller.

På direkte spørsmål fra digi.no indikerer hun at Regjeringen har to mål: Å skaffe Norge digital TV og sikre NRKs billett inn i fremtiden.

- Jeg synes ikke det er noen alternativ å droppe digital-TV-nettet, sier Kirke- og kulturministeren.

Selv om hun ikke vil si det rett ut, regner åpenbart departementet på mulighetene til å bidra med penger.

- Det er mange måter staten kan subsidiere en digital-TV-utbygging. Jeg har diskutert dette med NRK, men jeg vil ikke gå inn på detaljer, sier KrF-ministeren.

Hun føyer til at regjeringen er opptatt av konkurransen som statlig subsidierte digital-TV-mottakere vil gi konkurrenter som Canal Digital, Viasat og kabelselskaper som UPC. Flere av disse kan tenkes å klage til EU/ESA.

Til toppen